Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler

DatoFOR-2011-06-06-668
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 6
Ikrafttredelse06.06.2011
Sist endretFOR-2017-05-05-546 fra 08.05.2017
EndrerFOR-1993-12-21-1378
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort01.07.2011   kl. 15.40
Rettet27.11.2014 (forordn 231/2012)
KorttittelForskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd og § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5 mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zzzzr (forordning (EF) nr. 1333/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 238/2010, forordning (EU) nr. 1129/2011, forordning (EU) nr. 1130/2011, forordning (EU) nr. 1131/2011, forordning (EU) nr. 232/2012, forordning (EU) nr. 380/2012, forordning (EU) nr. 470/2012, forordning (EU) nr. 471/2012, forordning (EU) nr. 472/2012, forordning (EU) nr. 570/2012, forordning (EU) nr. 583/2012, forordning (EU) nr. 675/2012, forordning (EU) nr. 1049/2012, forordning (EU) nr. 1057/2012, forordning (EU) nr. 1147/2012, forordning (EU) nr. 1148/2012, forordning (EU) nr. 1149/2012, forordning (EU) nr. 1166/2012, forordning (EU) nr. 25/2013, forordning (EU) nr. 244/2013, forordning (EU) nr. 256/2013, forordning (EU) nr. 438/2013, forordning (EU) nr. 509/2013, forordning (EU) nr. 510/2013, forordning (EU) nr. 723/2013, forordning (EU) nr. 738/2013, forordning (EU) nr. 739/2013, forordning (EU) nr. 816/2013, forordning (EU) nr. 913/2013, forordning (EU) nr. 1068/2013, forordning (EU) nr. 817/2013, forordning (EU) nr. 818/2013, forordning (EU) nr. 1069/2013, forordning (EU) nr. 1274/2013, forordning (EU) nr. 59/2014, forordning (EU) nr. 264/2014, forordning (EU) nr. 298/2014, forordning (EU) nr. 497/2014, forordning (EU) nr. 505/2014, forordning (EU) nr. 506/2014, forordning (EU) nr. 601/2014, forordning (EU) nr. 685/2014, forordning (EU) nr. 923/2014, forordning (EU) nr. 957/2014, forordning (EU) nr. 969/2014, forordning (EU) nr. 1084/2014, forordning (EU) nr. 1092/2014, forordning (EU) nr. 1093/2014, forordning (EU) 2015/537, forordning (EU) 2015/538, forordning (EU) 2015/639, forordning (EU) 2015/647, forordning (EU) 2015/649, forordning (EU) 2015/1362, forordning (EU) 2015/1378, forordning (EU) 2015/1832, forordning (EU) 2015/1739, forordning (EU) 2016/56, forordning (EU) 2016/263, forordning (EU) 2016/324, forordning (EU) 2016/441) forordning (EU) 2016/479, forordning (EU) 2016/683, forordning (EU) 2016/691 og forordning (EU) 2016/1776), nr. 54zzzzt (forordning (EU) nr. 257/2010) og nr. 69 (forordning (EU) nr. 231/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 1050/2012, forordning (EU) nr. 25/2013, forordning (EU) nr. 497/2013, forordning (EU) nr. 724/2013, forordning (EU) nr. 739/2013, forordning (EU) nr. 816/2013, forordning (EU) nr. 817/2013, forordning (EU) nr. 1274/2013, forordning (EU) nr. 264/2014, forordning (EU) nr. 298/2014, forordning (EU) nr. 497/2014, forordning (EU) nr. 506/2014, forordning (EU) nr. 685/2014, forordning (EU) nr. 923/2014, forordning (EU) nr. 957/2014, forordning (EU) nr. 966/2014, forordning (EU) 2015/463, forordning (EU) 2015/647, forordning (EU) 2015/1725, forordning (EU) 2015/1739 og forordning (EU) 2016/1814).
Endringer: Endret ved forskrifter 12 des 2011 nr. 1326, 1 feb 2012 nr. 112, 18 mai 2012 nr. 450, 18 juni 2012 nr. 624, 18 des 2012 nr. 1441, 1 feb 2013 nr. 205, 19 mars 2013 nr. 292, 21 mai 2013 nr. 510, 18 juni 2012 nr. 624, 26 juni 2013 nr. 789, 15 nov 2013 nr. 1402, 17 des 2013 nr. 1679, 18 feb 2014 nr. 215, 8 april 2014 nr. 635, 26 mai 2014 nr. 695, 27 okt 2014 nr. 1359, 15 des 2014 nr. 1830, 23 mars 2015 nr. 323, 26 feb 2015 nr. 340, 15 juni 2015 nr. 706, 26 sep 2015 nr. 1209, 1 nov 2015 nr. 1273, 8 feb 2016 nr. 129, 30 mars 2016 nr. 331, 6 juni 2016 nr. 577, 12 juli 2016 nr. 925, 26 sep 2016 nr. 1132, 31 okt 2016 nr. 1280, 6 feb 2017 nr. 124, 5 mai 2017 nr. 546.
Rettelser: 01.03.2013, 18.07.2013 (Del E), 27.11.2014 (forordn 231/2012).

Kapitteloversikt:

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1333/2008 mv.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzr (forordning (EF) nr. 1333/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 238/2010, forordning (EU) nr. 1129/2011, forordning (EU) nr. 1130/2011, forordning (EU) nr. 1131/2011, forordning (EU) nr. 232/2012, forordning (EU) nr. 380/2012, forordning (EU) nr. 470/2012, forordning (EU) nr. 471/2012, forordning (EU) nr. 472/2012, forordning (EU) nr. 570/2012, forordning (EU) nr. 583/2012, forordning (EU) nr. 675/2012, forordning (EU) nr. 1049/2012, forordning (EU) nr. 1057/2012, forordning (EU) nr. 1147/2012, forordning (EU) nr. 1148/2012, forordning (EU) nr. 1149/2012, forordning (EU) nr. 1166/2012, forordning (EU) nr. 25/2013, forordning (EU) nr. 244/2013, forordning (EU) nr. 256/2013, forordning (EU) nr. 438/2013, forordning (EU) nr. 509/2013, forordning (EU) nr. 510/2013, forordning (EU) nr. 723/2013, forordning (EU) nr. 738/2013, forordning (EU) nr. 739/2013, forordning (EU) nr. 816/2013, forordning (EU) nr. 913/2013, forordning (EU) nr. 1068/2013, forordning (EU) nr. 817/2013, forordning (EU) nr. 818/2013, forordning (EU) nr. 1069/2013, forordning (EU) nr. 1274/2013, forordning (EU) nr. 59/2014, forordning (EU) nr. 264/2014, forordning (EU) nr. 298/2014, forordning (EU) nr. 497/2014, forordning (EU) nr. 505/2014, forordning (EU) nr. 506/2014, forordning (EU) nr. 601/2014, forordning (EU) nr. 685/2014, forordning (EU) nr. 923/2014, forordning (EU) nr. 957/2014, forordning (EU) nr. 969/2014, forordning (EU) nr. 1084/2014, forordning (EU) nr. 1092/2014, forordning (EU) nr. 1093/2014, forordning (EU) 2015/537, forordning (EU) 2015/538, forordning (EU) 2015/639, forordning (EU) 2015/647, forordning (EU) 2015/649, forordning (EU) 2015/1362, forordning (EU) 2015/1378, forordning (EU) 2015/1832, forordning (EU) 2015/1739, forordning (EU) 2016/56, forordning (EU) 2016/263, forordning (EU) 2016/324, forordning (EU) 2016/441, forordning (EU) 2016/479, forordning (EU) 2016/683, forordning (EU) 2016/691 og forordning (EU) 2016/1776) om tilsetningsstoffer til næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 69 (forordning (EU) nr. 231/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 1050/2012, forordning (EU) nr. 25/2013, forordning (EU) nr. 497/2013, forordning (EU) nr. 724/2013, forordning (EU) nr. 739/2013, forordning (EU) nr. 816/2013, forordning (EU) nr. 817/2013, forordning (EU) nr. 1274/2013, forordning (EU) nr. 264/2014, forordning (EU) nr. 298/2014, forordning (EU) nr. 497/2014, forordning (EU) nr. 506/2014, forordning (EU) nr. 685/2014, forordning (EU) nr. 923/2014, forordning (EU) nr. 957/2014, forordning (EU) nr. 966/2014, forordning (EU) 2015/463, forordning (EU) 2015/647, forordning (EU) 2015/1725, forordning (EU) 2015/1739 og forordning 2016/1814) om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 12 des 2011 nr. 1326, 1 feb 2012 nr. 112, 18 mai mai 2012 nr. 450, 18 juni 2012 nr. 624, 18 des 2012 nr. 1441, 1 feb 2013 nr. 205, 19 mars 2013 nr. 292, 21 mai 2013 nr. 510, 18 juni 2012 nr. 624 (i kraft 1 juni 2013), 26 juni 2013 nr. 789, 15 nov 2013 nr. 1402, 17 des 2013 nr. 1679, 18 feb 2014 nr. 215, 8 april 2014 nr. 635, 26 mai 2014 nr. 695, 27 okt 2014 nr. 1359, 15 des 2014 nr. 1830, 26 feb 2015 nr. 340, 23 mars 2015 nr. 323, 15 juni 2015 nr. 706, 26 sep 2015 nr. 1209, 1 nov 2015 nr. 1273, 8 feb 2016 nr. 129, 30 mars 2016 nr. 331, 6 juni 2016 nr. 577, 12 juli 2016 nr. 925, 26 sep 2016 nr. 1132, 31 okt 2016 nr. 1280, 6 feb 2017 nr. 124, 5 mai 2017 nr. 546 (i kraft 8 mai 2017).
§ 2.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 257/2010

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzt (forordning (EU) nr. 257/2010) om iverksettelse av et program for re-evaluering av godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.