Forskrift om overgangsregler for veterinærer som etter søknad har oppgavefritak for 1.–5. termin

DatoFOR-2011-08-31-892
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse31.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§22-1, FOR-2009-12-15-1523
Kunngjort02.09.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om overgangsregler for veterinærer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 31. august 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 22-1 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 15. desember 2009 nr. 1523.

I

§ 1.Ordningen med oppgavefritak for veterinærer bortfaller fra og med 1. januar 2012.
§ 2.Veterinærer som etter søknad inntil videre har hatt oppgavefritak for 1.–5. termin, innrømmes tilsvarende oppgavefritak for 2011.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.