Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 om felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetssertifikat for jernbane på det nasjonale jernbanenettet (forskrift om metode for vurdering av sikkerhetssertifikat)

DatoFOR-2011-12-02-1177
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 12
Ikrafttredelse02.12.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-12-10-1568-§1-3
Kunngjort09.12.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om vurdering av sikkerhetssertifikat

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 2. desember 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6 og § 16 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42e (direktiv 2004/49/EF endret ved direktiv 2009/149/EF) og nr. 42ef (forordning (EU) nr. 1158/2010).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ef (kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010) om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetssertifikat for jernbane på det nasjonale jernbanenettet gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet etter denne forskriften.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger 

For å lese forordning (EU) nr. 1158/2010 i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1158/2010 i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif