Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2011 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

DatoFOR-2012-01-12-33
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1993-04-30-316-§16, LOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5, LOV-1975-06-13-35-§5a, LOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort24.01.2012   kl. 14.30
KorttittelRentesats for inntektsåret 2011 for petroleum

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. januar 2012 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16. 

For inntektsåret 2011 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 1,9 prosent.