Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2011 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

DatoFOR-2012-01-12-34
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-08-18-819-§5, LOV-1975-06-13-35-§3
Kunngjort24.01.2012   kl. 14.30
KorttittelNormrentesats for inntektsåret 2011

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. januar 2012 med hjemmel i forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd. 

For inntektsåret 2011 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 3,5 prosent.