Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 andre ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2011

DatoFOR-2012-01-16-54
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-3-23, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort27.01.2012   kl. 12.20
KorttittelVedtak om intern kraftpris, 2011

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2012 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 andre ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2011 settes til 24,646 øre/kWh, dvs. som 25,646 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.