Forskrift om typesamsvarserklæring

DatoFOR-2012-02-15-148
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
Ikrafttredelse15.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort17.02.2012   kl. 15.20
KorttittelForskrift om typesamsvarserklæring

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 15. februar 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37df (forordning (EU) nr. 201/2011).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37df (forordning (EU) nr. 201/2011 av 1. mars 2011 om en modell for samsvarserklæring med en tillatt type jernbanekjøretøy) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.

Forordning 

For å lese forordning (EU) nr. 201/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.