Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

DatoFOR-2012-05-10-431
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse10.05.2012
Sist endretFOR-2016-02-05-230
EndrerFOR-2010-05-31-731
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§33, FOR-1992-11-27-864, FOR-2003-06-20-736-§1, FOR-2003-06-20-736-§4, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort22.05.2012   kl. 13.45
KorttittelForskrift om fisketider for laksefiske i sjøen

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 10. mai 2012 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 1 og § 4, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 april 2013 nr. 452, 15 mars 2013 nr. 284, 23 mars 2015 nr. 279, 5 feb 2016 nr. 230.

§ 1.Virkeområde og definisjoner

Forskriften gjelder fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen.

I denne forskrift menes med:

a.«ordinær fiskesesong»: perioden fra 1. juni til og 4. august.
b.«utvidet fiskesesong»: fiske rettet mot rømt oppdrettsfisk i perioden fra og med 5. august til og med 28. februar.
c.«fisketid»: fra og med angitt dato til og med angitt dato.
§ 2.Fiske ved utløp av vassdrag

I fredningstiden for det enkelte vassdrag er det ikke tillatt å fiske nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter. Fylkesmannen kan utvide tidsrommet og området for forbudet gjennom forskrift gitt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk § 40.

I munningssoner (fredningssoner) som er fastsatt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk § 40 på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag, samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, følger fisketiden for fiske etter anadrome laksefisk fra land og båt bestemmelsene for sjøørret i det aktuelle vassdraget. I munningssoner som omfatter flere vassdrag følger fisketiden bestemmelsene for sjøørret i det strengest regulerte vassdraget.

§ 3.Fisketid for fiske med stang og håndsnøre

Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året, jf. imidlertid § 2.

Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i perioden 1. mars–30. april i følgende områder:

a.Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.
b.Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune.
c.Fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 samt fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.
d.Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.
§ 4.Fisketid for fiske med kilenot og lakseverp

I ordinær fiskesesong er ukentlig fisketid mandag kl. 18.00–fredag kl. 18.00 dersom ikke annet er angitt under det enkelte område.

I utvidet fiskesesong er det tillatt å fiske alle dager dersom ikke annet er angitt under det enkelte område.

På strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag, samt Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, skal all sjøørret fanget med faststående redskap i sjøen gjenutsettes.

Fiske med kilenot og lakseverp er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid: 

Fylker og avgrensningerFisketid i ordinær sesongFisketid i utvidet sesong
Østfold–Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten)20.06–18.07Åpnes ikke
Unntak:
Drammensfjorden.15.06–04.08Åpnes ikke
Rogaland (regionene Indre Rogaland, Jæren og Kysten frå Stad til Stavanger i Rogaland)
Region Indre Rogaland (kommunene Bokn (øst for E39), Tysvær (øst for E39), Sauda, Vindafjord, Suldal, Finnøy, Hjelmeland, Strand, Rennesøy (øst for E39), Forsand, Gjesdal, Sandnes, Stavanger).15.07–04.0815.10–28.02
Unntak:
Vindafjordsystemet (nord for en rett linje fra Tunganes til sydspissen av Ommundsholmen).Åpnes ikke15.10–28.02
Vindafjord kommune (fjordområder nord for E134)Åpnes ikke01.09–28.02
Region Jæren (kommunene Sola, Klepp, Hå, Eigersund, Sokndal)20.06–18.0715.10–28.02
Region Kysten fra Stad til Stavanger (kommunene Haugesund, Utsira, Tysvær (ytre), Karmøy, Bokn (ytre), Kvitsøy, Rennesøy (ytre) og Randaberg).15.07–29.07
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18.
15.10–28.02
Hordaland (regionene Indre Hordaland og Kysten fra Stad til Stavanger i Hordaland)Åpnes ikke01.09–28.02
Unntak:
Hardangerfjorden innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune, og i Fjordsystemet rundt Osterøy innenfor Nordhordlandsbroen.Åpnes ikke01.09–28.02
Sogn og Fjordane (regionene Sognefjorden, Indre del av Fjordane og Kysten frå Stad til Stavanger i Sogn og Fjordane)
Region Indre del av Fjordane:
Kommunene Selje (Vanylvsfjorden innenfor Revjehornet), Vågsøy (innenfor Husevågøya), Eid, Stryn, Gloppen, Bremanger (innenfor Husevågøya og Hennøya), Askvoll (unntatt Førdefjorden øst for Flokeneset og Dalsfjorden øst for en linje fra Kysneset til Vårdalsneset), og Fjaler (unntatt Dalsfjorden innenfor en linje fra Kysneset til Vårdalsneset).15.07–04.0815.09–28.02
Førdefjorden (kommunene Naustdal, Førde og Askvoll øst for Flokeneset).Åpnes ikke15.09–28.02
Dalsfjorden (kommunene Gaular, Fjaler og Askvoll innenfor en linje fra Kysneset til Vårdalsneset).01.07–04.08Åpnes ikke
Nordfjord innenfor en linje fra Hyeneset til Lotsstrandebøen.15.07–04.08
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18.
Åpnes ikke
Unntak:
Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamneneset til Høynes.08.07–04.08Åpnes ikke
Førdefjorden innenfor Ålesundet.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Region Sognefjorden (innenfor en linje fra et punkt ved Videhammeren via vestspissen av Nesholmen til et punkt ved Nesholmsundet).Åpnes ikke15.09–28.02
Unntak:
Lærdalsfjorden innenfor en linje fra Fodnes til utløp Svagrovi.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Sognefjorden innenfor en linje fra Ortmark til Nessane.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Region Kysten frå Stad til Stavanger (området utenfor region Indre del av Fjordane og området utenfor region Sognefjorden – kommunene Selje (ytre), Vågsøy (ytre), Bremanger (ytre), Flora, Askvoll (ytre), Fjaler (ytre), Hyllestad (ytre), Solund, Gulen (ytre).15.07–29.07
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18
20.08–28.02
Møre og Romsdal (regionene Fjordene i Møre og Romsdal og Kysten av Møre og Romsdal)
Region Fjordene i Møre og Romsdal:
Nordmørsfjordene (kommunene Aure (innenfor RV 680 unntatt Årvågsfjorden), Halsa, Surnadal, Tingvoll, Kristiansund (innenfor RV 64, RV 70 og RV 680), Sunndal, Gjemnes, Averøy (innenfor RV 64), Eide (innenfor Atlanterhavsveien).01.07–25.0715.09–28.02
Romsdalsfjorden og Sunnmørsfjordene (Molde, Nesset, Rauma, Midtsund (innsiden av Otrøy, fra Sundsbø til Årneset), Vestnes, Haram (sørøst for Hamnsund), Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda, Sykkylven, Ålesund, Sula, Ørsta, Hareid, Ulstein (innenfor brua på RV 61), Herøy (innenfor brua på RV 61), Volda, Sande (Rovdefjorden øst for Nupen) og Vanylven).01.07–22.07
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–torsdag kl. 18.
15.09–28.02
Unntak:
Romsdalsfjorden innenfor en linje trukket fra Vågstranda til Okseneset.Åpnes ikke01.10–28.02
Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden (alt innenfor E39).01.07–29.0701.10–28.02
Region Kysten av Møre og Romsdal (kystområdet utenfor region Fjordene i Møre og Romsdal - kommunene Smøla, Aure/Tusna (ytre), Kristiansund (utenfor RV 64, RV 70 og RV 680), Averøy (ytre), Eide (ytre), Fræna, Aukra, Sandøy, Midsund (ytre), Haram (ytre), Giske, Ulstein (ytre), Herøy (ytre) og Sande (ytre).10.07–24.07
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18
20.08–28.02
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (regionene Fjordstrøk i Trøndelag og Kysten av Trøndelag)
Region Fjordstrøk i Trøndelag (Nærøy (Øst for Abelvær, samt Sørsalten), Høylandet, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger (øst for Utvorda), Åfjord (innenfor ei linje fra Tårnes til Lysøysund), Bjugn (i Stjørnfjorden), Ørland (innenfor Garten), Rissa, Leksvik, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Malvik, Trondheim, Skaun, Orkdal, Agdenes (øst for Stavøya), og Snillfjord og Hemne (Hemnfjorden innenfor Hemnskjell):
Namsfjorden (fjordstrøk i Namdalen unntatt Foldafjorden og Sørsalten - kommuene Nærøy (øst for Abelvær), Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger (øst for Utvorda).10.06–28.07
Ukentlig fisketid mandag kl. 15–fredag kl. 15.
01.09–28.02
Unntak:
Lyngenfjorden (innenfor en linje fra Straumsneset til Andvika).08.07–28.0701.09–28.02
Foldafjorden (kommunene Nærøy og Høylandet).20.07–04.0801.09–28.02
Sørsalten.Åpnes ikke01.09–28.02
Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag.08.07–04.08Åpnes ikke
Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Åfjorden (Åfjord kommune (Åfjorden innenfor en linje fra Tårnes til Lysøysund).Åpnes ikke01.09–28.02
Hemnfjorden innenfor Hemnskjell.13.07–28.07
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–torsdag kl. 18
Vinjefjorden (den delen som ligger i Sør-Trøndelag).01.07–25.0715.09–28.02
Region Kysten av Trøndelag (Kystområdet utenfor region Fjordstrøk i Trøndelag - kommunene Leka, Vikna, Nærøy (ytre), Flatanger (ytre), Osen, Roan, Åfjord (ytre), Bjugn (ytre), Ørland (ytre), Frøya, Hitra, Agdenes (ytre), Snillfjord (ytre) og Hemne (ytre).13.07–28.0701.09–28.02
Nordland (Regionene Indre Helgeland, Ofoten og Indre Salten, Nordlandskysten sør for Vestfjorden, og Lofoten og Vesterålen)
Regionene Indre Helgeland, og Ofoten og Indre Salten: Kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Beiarn, Gildeskål (innsida av Sandhornøya), Rana, Hemnes, Leirfjord, Vefsn, Alstahaug (øst for Kystriksveien), Vevelstad (øst for Kystriksveien).15.07–04.0801.09–28.02
Ukentlig fisketid er mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00 i perioden 15.07–04.08.
Unntak:
Vefsnfjorden innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes.Åpnes ikke01.09–28.02
Beiarfjorden (Beiarn kommune og Gildeskål kommune innenfor Sandhornøya): Ukentlig fisketid er mandag kl. 18 til torsdag kl. 18.15.07–04.0801.09–28.02
Skjerstadfjorden med sidefjorder (kommunene Fauske, Saltdal og Bodø innenfor Saltstraumen), Leirfjorden (Leirfjord kommune innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua), Velfjorden i Brønnøy (øst for Kystriksveien) og Bindalsfjorden (kommunene Bindal og Sømna øst for Kystriksveien).Åpnes ikkeÅpnes ikke
Unntak:
Ranafjorden innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Skjomenfjorden i Narvik innenfor E6-brua, Tørrfjorden i Sørfold innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset Halsfjorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Regionene Lofoten og Vesterålen, og Nordlandskysten sør for Vestfjorden:
Kommunene Andøy, Øksnes, Sortland, Bø, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst, Steigen, Bodø (unntatt Skjerstadfjorden), Gildeskål (unntatt innenfor Sandhornøya), Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Dønna, Leirfjord (utenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua), Herøy, Alstahaug (vest for Kystriksveien), Vega, Vevelstad (vest for Kystriksveien), Brønnøy (vest for Kystriksveien), Sømna (vest for Kystriksveien), Bindal (vest for Kystriksveien).15.07–29.07
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18
01.09–28.02
Unntak
Steinslandsfjorden i Øksnes innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Troms (regionene Kysten av Troms og Fjordstrøkene i Troms)10.07–28.0705.09–28.02
Ukentlig fisketid er mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.
Unntak:
Kommunene Kvæfjord, Harstad, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad, Dyrøy, Tranøy, Sørreisa og sjøområdet i Lenvik mellom fastlandet og Senja i nord avgrenset av ei linje fra Ytre Årnes til Rødbergodden.Åpnes ikke05.09–28.02
Malangen05.07–04.0805.09–28.02
Aursfjorden (innenfor en linje fra veikrysset i Eidebukta til Aursnes)Åpnes ikke05.09–28.02
Balsfjord (innenfor en linje fra Balsnesodden til Bergneset)10.07–04.0805.09–28.02
Nord-Troms (kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord)05.07–25.0705.09–28.02
Unntak:
Kvænangen kommune05.07–31.0705.09–28.02
Finnmark (regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Tanafjorden, Porsangerfjorden, Indre Varangerfjord og Kysten av Finnmark)
I tiden fra og med 01.06 til og med 15.06 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.*
Region Fjordene i Vest-Finnmark (kommunene Kvalsund og Alta).01.06–04.08Åpnes ikke
Region Porsangerfjorden (Porsanger kommune)01.06–21.07
*Ukentlig fisketid mandag kl. 18–fredag kl. 18 hele sesongen.
Åpnes ikke
Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Stauranberga)01.06–04.08Åpnes ikke
Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og Passviknakken, unntatt Holmgråfjorden) og Nesseby)01.06–21.07Åpnes ikke
Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord - kommunene Sør-Varanger (ytre), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa)08.06–21.07Åpnes ikke
0Endret ved forskrifter 18 april 2013 nr. 452, 23 mars 2015 nr. 279, 5 feb 2016 nr. 230.
§ 5.Fisketid for fiske med krokgarn

Det er tillatt å fiske alle dager dersom ikke annet er angitt under det enkelte område.

Fiske med krokgarn er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid: 

Fylker og avgrensningerFisketid i ordinær sesongFisketid i utvidet sesong
RogalandÅpnes ikke15.10–28.02
HordalandÅpnes ikke01.09–28.02
Unntak:
Kommunene Fedje, Austrheim, Øygarden, Fjell, Sund, Austevoll, Bømlo, Fitjar og på vestkysten av Radøy kommune fra Toska til Rossnes.Åpnes ikke01.09–28.02
Sogn og FjordaneÅpnes ikke15.09–28.02
Unntak:
Sognefjorden innenfor en linje fra Ortmark til Nessane, Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamnneset til Høynes, Nordfjord innenfor en linje fra Hyeneset til Lotsstrandebøen, og Førdefjorden innenfor Ålesundet.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Møre og RomsdalÅpnes ikke01.10–28.02
Sør-Trøndelag og Nord-TrøndelagÅpnes ikke15.09–28.02
Unntak:
Trondheimsfjorden, Åfjorden, Vinjefjorden og Hemnfjorden.Åpnes ikkeÅpnes ikke
NordlandÅpnes ikke15.09–28.02
Unntak:
Steinslandsfjorden i Øksnes innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika, Skjomenfjorden i Narvik innenfor E6-brua, Tørrfjorden i Sørfold innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset, Skjerstadfjorden med sidefjorder (kommunene Fauske, Saltdal og Bodø innenfor Saltstraumen), Ranafjorden innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen, Leirfjorden (Leirfjord kommune innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua), Halsfjorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden, Velfjorden i Brønnøy (øst for Kystriksveien) og Bindalsfjorden (kommunene Bindal og Sømna øst for Kystriksveien).Åpnes ikkeÅpnes ikke
TromsÅpnes ikke15.09–28.02
Finnmark
Det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.*
Region Fjordene i Vest-Finnmark (kommunene Kvalsund og Alta)01.06–15.07Åpnes ikke
Region Porsangerfjorden (Porsanger kommune)01.06–01.07Åpnes ikke
Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Stauranberga).01.06–15.07Åpnes ikke
Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og Passviknakken, unntatt Holmgråfjorden) og Nesseby).08.06–01.07
*Ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18
Åpnes ikke
Unntak:
Karlebotn (Nesseby kommune)01.06–01.07Åpnes ikke
Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord - kommunene Sør-Varanger (ytre), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa).08.06–06.07Åpnes ikke
0Endret ved forskrift 5 feb 2016 nr. 230.
§ 6.Fiske med andre redskaper

Fiske med settegarn med maskevidde 58 mm eller mer og fiske med andre dorgeredskaper enn stang og håndsnøre er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid:

Fylker og avgrensningerFisketid i ordinær sesongFisketid i utvidet sesong
HordalandÅpnes ikke01.10–28.02
Unntak:
Sørfjorden i Hardanger innenfor en linje fra Trones til Kyrkjenes.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Sogn og FjordaneÅpnes ikke01.10–28.02
Unntak:
Sognefjorden innenfor en linje fra Ortmark til Nessane, Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamnneset til Høynes, Nordfjord innnenfor en linje fra Hyeneset til Lotsstrandebøen, og Førdefjorden innenfor Ålesundet.Åpnes ikkeÅpnes ikke
Sør-Trøndelag og Nord-TrøndelagÅpnes ikke01.10–28.02
Unntak:
Trondheimsfjorden, Åfjorden, Vinjefjorden og Hemnfjorden.Åpnes ikkeÅpnes ikke
NordlandÅpnes ikke01.10–28.02
Unntak:
Steinslandsfjorden i Øksnes innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika, Skjomenfjorden i Narvik innenfor E6-brua, Tørrfjorden i Sørfold innenfor Tørrfjordskjeret og Langvikneset, Skjerstadfjorden med sidefjorder (kommunene Fauske, Saltdal og Bodø innenfor Saltstraumen), Ranafjorden innenfor en linje fra Hamarøyfjellet til Neppelen, Leirfjorden (Leirfjord kommune innenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua), Halsfjorden i Vefsn innenfor en linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden, Velfjorden i Brønnøy (øst for Kystriksveien) og Bindalsfjorden (kommunene Bindal og Sømna øst for Kystriksveien).Åpnes ikkeÅpnes ikke
TromsÅpnes ikke01.10–28.02
§ 7.Dispensasjon

Miljødirektoratet kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Myndighet tillagt Fylkesmannen

Fylkesmannen kan utsette fiskestart for utvidet fiskesesong i hele eller deler av fylket dersom særlige forhold tilsier det.

I områder med stort innslag av rømt oppdrettsfisk kan Fylkesmannen i enkelttilfeller tillate fiske til andre tider enn det som følger av denne forskriften.

Dersom det er tvil om grensene mellom reguleringssoner, bestemmer Fylkesmannen hva som gjelder.

Fylkesmannen kan fastsette egne bestemmelser for fiske ved kraftverksavløp.

§ 9.Straff

Fiske etter anadrome laksefisk utenom oppgitte fisketider og/eller med redskapstyper som ikke er nevnt i denne forskriften er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk § 49 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 75.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31. mai 2010 nr. 731.