Forskrift om standard opplysningsskjemaer etter lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.

DatoFOR-2012-07-03-766
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse03.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-05-25-27-§5, LOV-2012-05-25-27-§8
Kunngjort31.07.2012   kl. 13.30
KorttittelForskrift om skjemaer etter tidspartloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3. juli 2012 med hjemmel i lov 25. mai 2012 nr. 27 om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. § 5 annet ledd og § 8 fjerde ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIX nr. 7b (direktiv 2008/122/EF).

§ 1.Standardopplysningsskjemaer

For å oppfylle opplysningsplikten etter lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. § 5 første ledd, skal den næringsdrivende gi forbrukeren opplysninger som følger:

a)for avtaler om deltidsbruksrett: ved bruk av standardopplysningsskjemaet i vedlegg I samt opplysningene i del 3 i skjemaet,
b)for avtaler om langtidsferieprodukter: ved bruk av standardopplysningsskjemaet i vedlegg II samt opplysningene i del 3 i skjemaet,
c)for avtaler om videresalg: ved bruk av standardopplysningsskjemaet i vedlegg III samt opplysningene i del 3 i skjemaet,
d)for bytteavtaler: ved bruk av standardopplysningsskjemaet i vedlegg IV samt opplysningene i del 3 i skjemaet.
§ 2.Standard angreskjema

Etter lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. § 8 fjerde ledd, skal den næringsdrivende gi forbrukeren et standard angreskjema som fastsatt i vedlegg V. Den næringsdrivende skal fylle inn de relevante opplysingene før skjemaet undertegnes.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg I. Standardopplysningsskjema for avtaler om deltidsbruksrett 

Se her for å lese vedlegget: word.gif

Vedlegg II. Standardopplysningsskjema for avtale om langtidsferieprodukt 

Se her for å lese vedlegget: word.gif

Vedlegg III. Standardopplysningsskjema for avtaler om videresalg 

Se her for å lese vedlegget: word.gif

Vedlegg IV. Standardopplysningsskjema for bytteavtaler 

Se her for å lese vedlegget: word.gif

Vedlegg V. Særskilt skjema for å forenkle utøvelsen av angreretten 

Se her for å lese vedlegget: word.gif