Forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning

DatoFOR-2012-10-25-990
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse01.11.2012
Sist endret
EndrerFOR-1996-09-23-942, FOR-1996-09-23-943, FOR-1998-12-03-1290
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§4, LOV-1981-12-18-90-§6, FOR-1995-12-22-1036
Kunngjort30.10.2012   kl. 15.15
Rettet1.1.2013 (forordning (EU) nr. 286/2012 tilføyd).
KorttittelForskrift om forordning om tekstilfibre

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 25. oktober 2012 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 4 og § 6, jf. delegeringsvedtak 22. desember 1995 nr. 1036.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XI nr. 4d (forordning (EU) nr. 1007/2011, endret ved forordning (EU) nr. 286/2012).

§ 1.EØS-avtalens vedlegg II kap. XI nr. 4d (forordning (EU) nr. 1007/2011) om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av tekstilprodukters gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget selv, protokoll 1 og avtalen for øvrig.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft 1. november 2012.

Fra samme dato oppheves forskrift 23. september 1996 nr. 942 om kvantitative analyser av ternære tekstilfiberblandinger, forskrift 23. september 1996 nr. 943 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift 3. desember 1998 nr. 1290 om fibermerking av tekstilprodukter.

Forordninger

For å lese forordning (EU) nr. 1007/2011, se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) nr. 286/2012, se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

0Tilføyd 1 jan 2013.