Forskrift om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

DatoFOR-2012-11-30-1114
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse30.11.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-11-30-70-§1, LOV-2012-11-30-70-§2
Kunngjort04.12.2012   kl. 16.20
KorttittelForskrift om registrering av regjeringsmedlemmers verv mv.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. november 2012 med hjemmel i lov 30. november 2012 nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser § 1 og § 2. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

§ 1.Regjeringsmedlemmene har plikt til å registrere sine verv og økonomiske interesser i den til enhver tid gjeldende registreringsordning som gjelder for stortingsrepresentantene.
§ 2.Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser gjelder tilsvarende for regjeringsmedlemmene, med de tilpasningene som følger av § 3.
§ 3.Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at regjeringsmedlemmet har tiltrådt regjeringen.

De registrerte opplysningene tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende er gått ut av regjeringen.

§ 4.Forskriften trer i kraft straks.