Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2012 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

DatoFOR-2013-01-25-69
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-08-18-819-§5, LOV-1975-06-13-35-§3
Kunngjort29.01.2013   kl. 16.00
KorttittelNormrentesats for inntektsåret 2012

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2013 med hjemmel i forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd 

For inntektsåret 2012 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 3,1 prosent.