Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2012

DatoFOR-2013-01-28-115
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-3-23, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort01.02.2013   kl. 15.25
KorttittelVedtak om intern kraftpris, 2012

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 28. januar 2013 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2012 settes til 26,354 øre/kWh, dvs. som 27,354 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.