Forskrift om overgangsbestemmelser for gjennomføring av lov om endringar i partiloven

DatoFOR-2013-02-01-129
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse02.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-02-01-6, LOV-2005-06-17-102.
Kunngjort01.02.2013   kl. 15.25
KorttittelOvergangsbestemmelser til lov 2013:6, endr partiloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. februar 2013 med hjemmel i lov 1. februar 2013 nr. 6 om endringar i partiloven del II. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

§ 1.Innrapporteringen av inntektstall for 2012 foretas etter reglene i § 18 til § 20 i lov 17. juni 2005 nr. 102.