Forskrift om register over typegodkjente jernbanekjøretøyer

DatoFOR-2013-02-04-138
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 3
Ikrafttredelse04.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort08.02.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om jernbanekjøretøyregister

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 4. februar 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dk (beslutning 2011/665/EU).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dk (beslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks. 

Beslutning 2011/665/EU om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer 

For å lese engelsk versjon av beslutning 2011/665/EU se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av beslutning 2011/665/EU se her: pdf.gif