Forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr

DatoFOR-2013-03-11-266
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-2004-07-01-1105
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort15.03.2013   kl. 14.50
KorttittelEndr. i forskrift om transport av kjæledyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 11. mars 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12 og § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I innledende del nr. 13 (forordning (EU) nr. 52/2012).

I

I forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr gjøres følgende endringer: 

I EØS-henvisningsfeltet tilføyes følgende til slutt: 

forordning (EU) nr. 52/2012. 

I § 4 tilføyes forordning (EU) nr. 52/2012 kronologisk til listen over forordningene.

II

Endringene trer i kraft 1. mai 2013.

Endringer som gjøres under avsnittet «Forordninger» 

I den konsoliderte versjonen av forordning (EF) nr. 998/2003 gjøres følgende endringer: 

Innledningsteksten skal lyde:

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 998/2003. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 592/2004, vedtak 2004/650/EF, forordning (EF) nr. 1994/2004, forordning (EF) nr. 2054/2004, forordning (EF) nr. 425/2005, forordning (EF) nr. 1193/2005, forordning (EF) nr. 18/2006, forordning (EF) nr. 590/2006, forordning (EF) nr. 1467/2006, forordning (EF) nr. 245/2007, forordning (EF) nr. 454/2008, forordning (EF) nr. 1144/2008, forordning (EF) nr. 898/2009, forordning (EU) nr. 438/2010, forordning (EU) 1153/2011 og forordning (EU) nr. 52/2012. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I kapittel I er innarbeidet nedenfor. 

I konsolideringsoversikten tilføyes følgende:

M17 Forordning (EU) nr. 52/2012 

I Vedlegg II Del C skal oppføringen av Amerikas forente stater lyde: 

M9

M17 

US - Amerikas forente stater (inkludert AS - Amerikansk Samoa, GU - Guam, MP - Nord-Marianene, PR - Puerto Rico og VI - De amerikanske jomfruøyene) 

M17

M9