Forskrift om felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet

DatoFOR-2013-03-13-280
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse13.03.2013
Sist endretFOR-2014-05-19-659
EndrerFOR-2011-04-05-361
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§6, FOR-2010-12-10-1568-§1-3
Kunngjort19.03.2013   kl. 15.40
KorttittelForskrift om sikkerhetsmål for jernbanesystemet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 13. mars 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ed (beslutning 2012/226/EU og beslutning 2013/753/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 19 mai 2014 nr. 659.

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ed (beslutning 2012/226/EU av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet som end ved beslutning 2013/753/EU) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrift 19 mai 2014 nr. 659.
§ 2.Tabellene i vedlegget til beslutningen nevnt i § 1 skal leses med følgende tilpasninger: 

Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.1:

StatNRV 1.1 (× 10 – 9 ) (*)NRV 1.2 (× 10 – 9 ) (**)
Norge (NO)2,840,033
 

Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.2:

StatNRV 2 (× 10 – 9 ) (*)
Norge (NO)2,82
 

Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.3:

StatNRV 3.1 (× 10 – 9 ) (*)NRV 3.2 (**)
Norge (NO)21,7n.a.
 

Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.4:

StatNRV 4 (× 10 – 9 ) (*)
Norge (NO)14,20
 

Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.5:

StatNRV 5 (× 10 – 9 ) (*)
Norge (NO)91,8
 

Følgende skal legges til tabellen i punkt 1.6:

StatNRV 6 (× 10 – 9 ) (*)
Norge (NO)50,9
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 5. april 2011 nr. 361 som gjennomfører kommisjonsavgjerd 2010/409/EU om felles tryggleiksmål (forskrift om felles tryggleiksmål).

Beslutning 2012/226/EU 

For å lese beslutning 2012/226/EU se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

Beslutning 2013/753/EU 

For å lese beslutning 2013/753/EU se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2014 nr. 659.