Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

DatoFOR-2013-04-08-391
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 6
Ikrafttredelse08.04.2013, 11.07.2013
Sist endretFOR-2017-03-02-280
EndrerFOR-1995-10-26-871
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-12-21-126-§5, LOV-2005-12-21-126-§6, LOV-2005-12-21-126-§7, LOV-2005-12-21-126-§8, LOV-2005-12-21-126-§9, LOV-2005-12-21-126-§11, LOV-2005-12-21-126-§12, LOV-2005-12-21-126-§13, LOV-2005-12-21-126-§14, LOV-2005-12-21-126-§15, LOV-2005-12-21-126-§16, LOV-2005-12-21-126-§17, LOV-2005-12-21-126-§19, LOV-2005-12-21-126-§20, LOV-2005-12-21-126-§21, FOR-2005-12-29-1770
Kunngjort23.04.2013   kl. 14.45
Rettet01.05.2015 (forordning (EF) nr. 1223/2009 vedlegg III referansenummer 286)
KorttittelForskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 8. april 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 og § 21.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. desember 2005 nr. 1770.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XVI nr. 1a (forordning (EF) nr. 1223/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 344/2013, forordning (EU) nr. 483/2013, forordning (EU) nr. 1197/2013, forordning (EU) nr. 658/2013, forordning (EU) nr. 358/2014, forordning (EU) nr. 866/2014, forordning (EU) nr. 1003/2014, forordning (EU) nr. 1004/2014, forordning (EU) 2015/1190, forordning (EU) 2015/1298, forordning (EU) 2016/314, forordning (EU) 2016/621, forordning (EU) 2016/622, forordning (EU) 2016/1120, forordning (EU) 2016/1121, forordning (EU) 2016/1143 og forordning (EU) 2016/1198), nr. 1aa (beslutning 2013/674/EU), nr. 1b (forordning (EU) nr. 655/2013), nr. 2 (direktiv 80/1335/EØF som endret ved direktiv 87/143/EØF), nr. 3 (direktiv 82/434/EØF som endret ved direktiv 90/207/EØF), nr. 4 (direktiv 83/514/EØF), nr. 5 (direktiv 85/490/EØF), nr. 6 (direktiv 93/73/EØF), nr. 7 (direktiv 95/32/EF) og nr. 8 (direktiv 96/45/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 12 nov 2013 nr. 1400, 12 nov 2013 nr. 1401, 8 april 2014 nr. 572, 1 juli 2014 nr. 941, 1 juli 2014 nr. 943, 29 sep 2014 nr. 1268, 4 mars 2015 nr. 184, 12 mars 2015 nr. 215, 2 nov 2015 nr. 1259, 6 juni 2016 nr. 601, 11 juli 2016 nr. 915, 26 sep 2016 nr. 1147, 26 sep 2016 nr. 1157, 2 mars 2017 nr. 280.
Rettelser: 10.05.2013 (32009r1223 artikkel 19 nr. 1 bokstav g), 24.05.2013 (tabellhodefeil i 32009r1223 vedlegg IV-VI og III-VI i pdf), 01.05.2015 (forordning (EF) nr. 1223/2009 vedlegg III referansenummer 286).