Forskrift om sikkerhetslovens anvendelsesområde på Svalbard og Jan Mayen

DatoFOR-2013-05-31-558
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse31.05.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard og Jan Mayen
HjemmelLOV-1998-03-20-10-§2
Kunngjort04.06.2013   kl. 15.50
KorttittelForskrift om sikkerhetslovens anvendelseområde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 2013 med hjemmel i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 2 sjette ledd. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

I

§ 1.Lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste med tilhørende forskrifter gitt med hjemmel i loven, gjelder for Svalbard og Jan Mayen.

II

Forskriften trer i kraft straks.