Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

DatoFOR-2013-06-06-583
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse06.06.2013
Sist endretFOR-2016-12-14-1580 fra 02.02.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort07.06.2013   kl. 15.40
KorttittelForskrift om anti-kollisjonssystem i luftfartøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 6. juni 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og § 16-1, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66sa (forordning (EU) nr. 1332/2011).
Endringer: Endret ved forskrift 14 des 2016 nr. 1580. 

§ 1.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011

EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI nr. 66sa (forordning (EU) nr. 1332/2011) av 16. desember 2011 om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2016/583 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 14 des 2016 nr. 1580 (i kraft 2 feb 2017).
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger 

For å lese forordning (EU) nr. 1332/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2016/583 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

0Tilføyd ved forskrift 14 des 2016 nr. 1580 (i kraft 2 feb 2017).