Forskrift om gjennomføring av felles sikkerhetsmetode for tilsyn utført av nasjonal sikkerhetsmyndighet etter utstedelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning (tilsynsforskriften)

DatoFOR-2013-07-02-852
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 11
Ikrafttredelse02.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1997-04-04-275, FOR-2010-12-10-1568-§1-3
Kunngjort05.07.2013   kl. 14.20
KorttittelTilsynsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 2. juli 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd, jf. delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eh (forordning (EU) nr. 1077/2012).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eh (kommisjonsforordning (EU) nr. 1077/2012 om felles metode for tilsyn utført av nasjonal sikkerhetsmyndighet etter utstedelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.

Forordning

Se her for å lese uoffisiell oversettelse av kommisjonsforordning (EU) nr. 1077/2012: pdf.gif