Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

DatoFOR-2013-09-20-1097
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 13
Ikrafttredelse13.09.2013, 01.07.2014, Kongen bestemmer
Sist endretFOR-2016-09-09-1048
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-05-28-16-§9, LOV-2010-05-28-16-§12, LOV-2010-05-28-16-§14, LOV-2010-05-28-16-§29, LOV-2010-05-28-16-§30, LOV-2010-05-28-16-§31, LOV-2010-05-28-16-§34, LOV-2010-05-28-16-§38, LOV-2010-05-28-16-§40, LOV-2010-05-28-16-§41, LOV-2010-05-28-16-§45, LOV-2010-05-28-16-§52, LOV-2010-05-28-16-§63, LOV-2010-05-28-16-§69, LOV-2010-05-28-16-§70
Kunngjort20.09.2013   kl. 15.15
Rettet23.10.2014 (§ 86-6 nr. 5, protokolltilførsel).
KorttittelPolitiregisterforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. september 2013 med hjemmel i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) § 9, § 12, § 14, § 29, § 30, § 31, § 34, § 38, § 40, § 41, § 45, § 52, § 63, § 69 og § 70. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 sep 2013 nr. 1133, 20 juni 2014 nr. 790, 19 des 2014 nr. 1827, 19 juni 2015 nr. 673, 4 des 2015 nr. 1398, 3 juni 2016 nr. 570, 9 sep 2016 nr. 1048.
Rettelser: 23.10.2014 (§ 86-6 nr. 5, protokolltilførsel).