Forskrift om behandling av ATOMAL

DatoFOR-2013-10-08-1232
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2014-05-19-716
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-10, FOR-2001-06-29-722-§5-4, FOR-2001-06-29-723-§1-1, FOR-2001-07-01-744-§1-1
Kunngjort18.10.2013   kl. 15.30
KorttittelForskrift om behandling av ATOMAL

Hjemmel: Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet 8. oktober 2013 med hjemmel i forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet § 5-4 tredje ledd, forskrift 29. juni 2001 nr. 723 om sikkerhetsadministrasjon § 1-1 fjerde ledd og forskrift 1. juli 2001 nr. 744 om informasjonssikkerhet § 1-1 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 19 mai 2014 nr. 716. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har 8. oktober 2013 fastsatt forskrift om behandling av ATOMAL.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2014. Ved denne forskrifts ikrafttredelse oppheves Forsvarssjefens bestemmelser for behandling av ATOMAL-opplysninger av 8. desember 1982.

Forskrift om behandling av ATOMAL er gradert BEGRENSET i henhold til sikkerhetsloven § 11 og § 12 jf. offentleglova § 13. Forskrift om behandling av ATOMAL kan utleveres til berørte ved henvendelse til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.