Kampaktivitetslisten

DatoFOR-2013-10-15-1677
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2013 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2014 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-06-29-993
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-73-§1, FOR-2001-08-31-1013-§1, FOR-2001-08-31-1013-§2
Kunngjort07.01.2014   kl. 15.45
KorttittelKampaktivitetslisten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout 15. oktober 2013 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 1, jf. forskrift 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 1 og § 2 tredje ledd.
Endringer: Endret ved vedtak 29 juni 2016 nr. 993.

I

Med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 1, jf. forskrift 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout § 1 og § 2 tredje ledd, har Godkjenningsnemnda gitt følgende kampaktiviteter godkjenning:

-Norges Kampsportforbund/seksjon karate gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper basert på Norges Kampsportforbunds fullkontakt karate kampregler. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2014, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 15. oktober 2013. Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning.
-Norges Kampsportforbund/seksjon Taekwondo gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper i Taekwondo basert på Norges Kampsportforbunds konkurransereglement for Taekwondo. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2014, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 15. oktober 2013. Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning.
-Norges Kampsportforbund/seksjon fleridrett/Wushu Sanshou gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper basert på Norges Kampsportforbunds stevnereglement for Wushu Sanshou. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2014, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 15. oktober 2013. Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning.
-Norges Kickboxing Forbund gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger, og treningskamper basert på Norges Kickboxingforbunds reglement for fullkontakt kickboxing, kickboxing lowkick og kickboxing K1. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2014, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 15. oktober 2013. Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning.
-Norges Bokseforbund gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper basert på «AIBAs internasjonale reglement med endringer korrigert senest 1995» med nasjonale tilpasninger. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2014, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 15. oktober 2013. Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning.
-First Lady Promotion AS gis tillatelse til å drive kampaktivitet i form av ett profesjonelt boksestevne med inntil 5 kamper for inntil 10 utøvere, der hver kamp ikke må overstige 12 minutters kamptid. Godkjenning gis frem til 31. desember 2016, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 29. juni 2016. Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning.
0Endret ved vedtak 29 juni 2016 nr. 993.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2016.