Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

DatoFOR-2014-01-29-73
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-08-18-819-§5, LOV-1975-06-13-35-§3
Kunngjort31.01.2014   kl. 16.00
KorttittelNormrentesats for inntektsåret 2013

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2014 med hjemmel i forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd. 

For inntektsåret 2013 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 2,8 prosent.