Forskrift om biocider (biocidforskriften)

DatoFOR-2014-04-10-548
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 5
Ikrafttredelse11.04.2014
Sist endretFOR-2017-03-18-339
EndrerFOR-2003-12-18-1848
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8a, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§5-4
Kunngjort16.04.2014   kl. 13.30
Rettet18.09.2015 (EØS-henvisningsfeltet og vedlegg 2)
KorttittelBiocidforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 10. april 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-5 syvende ledd og § 5-4 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012, forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013 og forordning (EU) nr. 334/2014), nr. 12na (forordning (EU) nr. 945/2013), nr. 12nb (forordning (EU) nr. 955/2013), nr. 12nc (forordning (EU) nr. 1032/2013), nr. 12nd (forordning (EU) nr. 1033/2013), nr. 12ne (forordning (EU) nr. 1034/2013), nr. 12nf (forordning (EU) nr. 1035/2013), nr. 12ng (forordning (EU) nr. 1036/2013), nr. 12nh (forordning (EU) nr. 1037/2013), 12ni (forordning (EU) nr. 1038/2013), nr. 12nj (forordning (EU) nr. 1039/2013), nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013), nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), nr. 12nn (forordning (EU) nr. 89/2014), nr. 12no (forordning (EU) nr. 90/2014), nr. 12np (forordning (EU) nr. 91/2014), nr. 12nq (forordning (EU) nr. 92/2014), nr. 12nr (forordning (EU) nr. 93/2014), nr. 12ns (forordning (EU) nr. 94/2014), nr. 12nt (forordning (EU) nr. 405/2014), nr. 12nu (forordning (EU) nr. 406/2014), nr. 12nv (forordning (EU) nr. 407/2014), nr. 12nw (forordning (EU) nr. 408/2014), nr. 12nx (beslutning 2014/227/EU), nr. 12ny (forordning (EU) nr. 437/2014), nr. 12nz (forordning (EU) nr. 438/2014), nr. 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014), nr. 12nzb (forordning (EU) nr. 1090/2014), nr. 12nzc (forordning (EU) nr. 1091/2014), nr. 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014), nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU), nr. 12nnc (beslutning nr. 2014/402/EU), nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646), nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655), nr. 12nnf (forordning (EU) 2015/1609), nr. 12nng (forordning (EU) 2015/1610), nr. 12nnh (forordning (EU) 2015/1726), nr. 12nni (forordning (EU) 2015/1727), nr. 12nnj (forordning (EU) 2015/1728), nr. 12nnk (forordning (EU) 2015/1729), nr. 12nnl (forordning (EU) 2015/1730), nr. 12nnm (forordning (EU) 2015/1731), nr. 12nnn (beslutning (EU) 2015/1736), nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737), nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751), nr. 12nnq (forordning (EU) 2015/1757), nr. 12nnr (forordning (EU) 2015/1758), nr. 12nns (forordning (EU) 2015/1759), nr. 12nnt (forordning (EU) 2015/1981), nr. 12nnu (forordning (EU) 2015/1982), nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985), nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903), nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904), nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174), nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175), nr. 12z (vedtak 2007/597/EF), nr. 12zb (vedtak 2007/565/EF), nr. 12zi (vedtak 2008/809/EF), nr. 12zk (vedtak 2008/681/EF), nr. 12zq (vedtak 2009/322/EF), nr. 12zr (vedtak 2009/324/EF), nr. 12zu (beslutning 2010/71/EU), nr. 12zv (beslutning 2010/72/EU), nr. 12zy (beslutning 2010/675/EU), nr. 12zzc (beslutning 2011/391/EU), nr. 12zzg (beslutning 2012/77/EU), nr. 12zzh (beslutning 2012/78/EU), nr. 12zzj (beslutning 2012/254/EU), nr. 12zzk (beslutning 2012/257/EU), nr. 12zzl (beslutning 2012/483/EU), nr. 12zzm (beslutning 2012/728/EU), nr. 12zzn (beslutning 2013/85/EU), nr. 12zzo (beslutning 2013/204/EU), nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013 som endret ved forordning (EU) 2016/1802), nr. 12zzr (forordning (EU) 2015/292), nr. 12zzs (forordning (EU) 2015/405), nr. 12zzt (forordning (EU) 2015/406), nr. 12zzu (forordning (EU) 2015/407), nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411), nr. 12zzw (forordning (EU) 2015/416), nr. 12zzx (forordning (EU) 2015/417), nr. 12zzy (forordning (EU) 2015/419), nr. 12zzza (forordning (EU) 2015/984), nr. 12zzzb (forordning (EU) 2015/985), nr. 12zzzc (forordning (EU) 2016/105, nr. 12zzzd (beslutning (EU) 2016/107), nr. 12zzze (beslutning (EU) 2016/108), nr. 12zzzf (beslutning (EU) 2016/109), nr. 12zzzg (beslutning (EU) 2016/110), nr. 12zzzh (forordning (EU) 2016/124), nr. 12zzzi (forordning (EU) 2016/125), nr. 12zzzj (forordning (EU) 2016/131) og nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135), nr. 12zzzl (forordning (EU) 2016/1068), nr. 12zzzm (forordning (EU) 2016/1083), nr. 12zzzn (forordning (EU) 2016/1084), nr. 12zzzo (forordning (EU) 2016/1085), nr. 12zzzp (forordning (EU) 2016/1086), nr. 12zzzq (forordning (EU) 2016/1087), nr. 12zzzr (forordning (EU) 2016/1088), nr. 12zzzs (forordning (EU) 2016/1089), nr. 12zzzt (forordning (EU) 2016/1090), nr. 12zzzu (forordning (EU) 2016/1093), nr. 12zzzv (forordning (EU) 2016/1094), nr. 12zzzw (forordning (EU) 2016/1929), nr. 12zzzx (forordning (EU) 2016/1930), nr. 12zzzy (forordning (EU) 2016/1931), nr. 12zzzz (forordning (EU) 2016/1932), nr. 12zzzza (forordning (EU) 2016/1933), nr. 12zzzzb (forordning (EU) 2016/1934), nr. 12zzzzc (forordning (EU) 2016/1935), nr. 12zzzzd (forordning (EU) 2016/1937), nr. 12zzzze (forordning (EU) 2016/1938), nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943), nr. 12zzzzg (beslutning (EU) 2016/1950), nr. 12zzzzh (forordning (EU) 2016/1936), nr. 12zzzzi (forordning (EU) 2016/2288), nr. 12zzzzj (forordning (EU) 2016/2289), nr. 12zzzzk (forordning (EU) 2016/2290) og nr. 12zzzzl (forordning (EU) 2016/2291), nr. 14 (beslutning 2014/756/EU), nr. 15 (beslutning 2014/757/EU), nr. 16 (beslutning 2014/758/EU), nr. 18 (forordning (EU) 2016/672) og nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 juli 2014 nr. 964, 5 nov 2014 nr. 1416, 22 april 2015 nr. 402, 18 mai 2015 nr. 520, 12 juni 2015 nr. 645, 26 sep 2015 nr. 1129, 1 nov 2015 nr. 1293, 12 des 2015 nr. 1562, 6 feb 2016 nr. 105, 30 april 2016 nr. 445, 24 sep 2016 nr. 1145, 3 des 2016 nr. 1432, 4 feb 2017 nr. 139, 18 mars 2017 nr. 339.
Rettelser: 18.09.2015 (EØS-henvisningsfeltet og vedlegg 2)

§ 1.Biocidforordningen

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013, forordning (EU) nr. 334/2014) om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 5 nov 2014 nr. 1416.
§ 2.EØS-rettsakter tilknyttet biocidforordningen

Forordninger om endringer og fornyelse av godkjenninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013) om endringer av biocidprodukter som er godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 og nr. 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014) om utvidelse av forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt gjelder regler om fornyelse av godkjenning av biocidprodukter som er omfattet av gjensidig godkjennelse, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om gebyrer og avgifter som skal betales til ECHA: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om prosedyre for endring av vedlegg I til biocidforordningen: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om biocidprogrammet: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014) om arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter som er omfattet av forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om samme produkt: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013 som endret ved forordning (EU) 2016/1802 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukt i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Beslutning om forlengelse av godkjenning: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU) om forlengelse av godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, og nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737) om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 og nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135) om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Beslutning om begrensninger i produktgodkjenninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174)om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175) om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidproduktsom inneholder spinosad, henvist av Storbritannia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 14 (beslutning 2014/756/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC og propikonazol, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF og nr. 15 (beslutning 2014/757/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Beslutning om avvisning: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751) om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 og nr. 16 (beslutning 2014/758/EU) om avvisning av avslag på godkjenning av biocidprodukter, som er meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Beslutning om tolkning av definisjoner: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646) i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som bringes i omsetning med dette formål, nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655) i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse, nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985 i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om et anti-virus lommetørkle impregnert med sitronsyre, nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411) i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om kationiske polymere bindemidler med kvartære ammoniumforbindelser til bruk i maling og overflatefilmer, nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903) i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser, nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904) i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om produkter brukt til hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol, nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943) i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl og nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678) i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll. Beslutningene gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2014 nr. 964, 5 nov 2014 nr. 1416, 22 april 2015 nr. 402, 12 juni 2015 nr. 645, 26 sep 2015 nr. 1129, 12 des 2015 nr. 1562, 6 feb 2016 nr. 105, 30 april 2016 nr. 445, 24 sep 2016 nr. 1145, 3 des 2016 nr. 1432, 4 feb 2017 nr. 139.
§ 3.Registrering i produktregisteret

Alle tillatte biocidprodukter som inneholder aktive stoffer, jf. biocidforordningen artikkel 3 bokstav c, skal meldes til Produktregisteret ved innførsel, omsetning eller bruk på det norske markedet. Slike produkter skal meldes første gang innen 1. oktober 2004. Meldeplikten gjelder også produkter som ikke er deklarasjonspliktige i henhold til forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Meldingen skal alltid opplyse om produktnavn, angi de aktive stoffene i produktet og oppgi produktansvarlig. Ved senere endringer i disse opplysningene eller dersom produktet trekkes fra markedet skal Produktregisteret gis særskilt melding. Kravene i paragrafen her gjelder i tillegg til kravene til melding i forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

§ 4.Nasjonale gebyrer

Søker og innehaver av godkjenning eller registrering skal betale gebyrer til dekning av kostnadene knyttet til myndighetenes arbeid med behandling av søknad om godkjenning av et aktivt stoff eller om godkjenning eller registrering av et biocidprodukt, og for gjennomføring av tilsyn og kontroll med at forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir overholdt.

Gebyrsatsene samt nærmere regler om gebyrer er fastsatt i vedlegg 1. Miljødirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endringene i kostnadene nevnt i første ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan Miljødirektoratet gjøre unntak fra reglene om gebyrer, herunder gebyrsatsene.

§ 5.Ansvarlig myndighet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter biocidforordningen og fatter vedtak etter forordningen.

§ 6.Tilsyn m.m.

Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet eller den Klima- og miljødepartementet eller Arbeids- og sosialdepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at denne forskriften overholdes innenfor sine respektive myndighetsområder.

Tilsynsmyndighetene kan på sine myndighetsområder fatte de vedtak som hjemmelslovene gir adgang til.

§ 7.Klage

Vedtak truffet i medhold av forskriften her kan påklages til nærmeste overordnede forvaltningsorgan.

§ 8.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrifter

Denne forskrift trer i kraft 11. april 2014. Fra samme dato oppheves forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften).

Vedlegg 1. Gebyrer for biocider og biocidprodukter

A. Gebyrer for søknadsvurdering*

*Alle artikler refererer til forordning (EU) nr. 528/2012.

Før Miljødirektoratet påbegynner behandling av en søknad eller en melding, skal det betales et gebyr. Gebyret kreves inn av Miljødirektoratet ved at det sendes en faktura pålydende det aktuelle beløpet. 

Aktive stoffer - gebyrer

GebyrgrunnlagGebyrgrunnlagKjemisk aktive stoffer, gebyr i krMikroorganismer som aktive stoffer, gebyr i kr
Godkjenning av aktivt stoff for bruk i en produkttypeFull evaluering i henhold til artikkel 82 260 0001 130 000
Tillegg per ekstra produkttypeFull evaluering1 130 000565 000
Vurdering av aktivt stoff for Anneks I (Stoffer for forenklet prosedyre)Evaluering i henhold til artikkel 281 130 000565 000
Fornyelse av aktiv stoffgodkjenning for en produktgruppeFull evaluering i henhold til artikkel 142 260 0001 130 000
Begrenset evaluering1 130 000565 000
Fornyelse av aktiv stoffgodkjenning Tillegg per produktgruppeFull evaluering i henhold til artikkel 141 130 000565 000
Begrenset evaluering565 000282 000
 

Biocidprodukter - gebyrer

Type godkjenningGebyrgrunnlagGebyr i krKommentarer
Produktgodkjenning i første land i EU/EØSSøknad om produktgodkjenning av et produkt i første land1452 000Søknader i henhold til artikkel 20.
Et produkt når produktet og dets bruk er identisk med det som ble vurdert som referanseprodukt ved stoffgodkjenningen 290 400Redusert gebyr når produktet allerede er evaluert ved aktiv stoff-vurderingen.
Biocidproduktfamilie904 000Søknader i henhold til artikkel 3 (1) punkt (s) og artikkel 19 (6).
Tillegg hvis dokumentasjonen for produktgodkjenning inneholder ny full datapakke for aktivt stoff1 130 000Ved produktsøknader der aktiv stoffdokumentasjonen kommer fra ny aktør som ikke ble vurdert ved stoffgodkjenningen.
Vurdering av et produkt for EUs kjemikaliebyrå ECHA 4)Sentral produktgodkjenning som gjelder alle EU/EØS-land iht. art. 44 i forordning (EU) nr. 528/2012904 000Søknader i henhold til artikkel 43.
Gjensidig produktgodkjenning i Norge av produkter godkjent første gang i annet EØS-landGjensidig godkjenning av et produkt56 500I henhold til artikkel 33 og 34.
Gjensidig godkjenning av en produktfamilie113 000I henhold til artikkel 33 og 34.
Produkter som kommer inn under forenklet prosedyreProduktgodkjenning etter forenklet prosedyre (Anneks I aktive stoffer)45 200Et produkt. I henhold til artikkel 25.
13 600Redusert gebyr når produktet og dets bruk allerede er evaluert ved aktiv stoff-vurderingen.
67 800Biocid produktfamilie.
Markedsføring i Norge av produkt godkjent iht. forenklet prosedyre9 000Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 27 (1)
18 100Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 27 (1) som gjelder en produktfamilie
Endringer i godkjenningerNytt produkt i en produktfamilie313 600Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 17 (6)
Endringer i produktgodkjenninger i henhold til forordning (EU) nr. 354/2013 2 , 3181 000Større endringer
27 100Mindre endringer
4 500Administrative endringer
FornyelseFornyelse av en produktgodkjenning i henhold til artikkel 312 , 3339 000Full evaluering i henhold til artikkel 31 (5).
113 000Begrenset evaluering i henhold til artikkel 31 (5).
1ECHA anbefaler at summen for første landsgodkjenning av et enkelt produkt settes til 20 % av godkjenning av et aktivt stoff. Andre produktgebyrer i tabellen relateres til % av første landsgodkjenning av et enkelt produkt.
2For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.
3For prosedyrer som gjelder gjensidig godkjenning settes gebyrene til 1/8.
4Dobbelt gebyr siden det blir vesentlig mer arbeid og koordinering mot ECHA enn for nasjonal førstelandsgodkjenning.
 

Biocidprodukter - tilleggsgebyrer ved godkjenninger

GebyrgrunnlagGebyr i krKommentarer
Tillegg per aktivt stoff i produkt2 , 336 200Påslag per ytterligere aktive stoffer i et produkt med flere aktive stoffer.
Tillegg for innhold av særlig bekymringsfulle formuleringsstoffer2 , 336 200Bekymringsfulle formuleringsstoffer som definert i artikkel 3 (1) punkt (f), avhengig av arbeidsomfang som kreves.
Tillegg per produkttype ved flere produkttyper for samme produkt2 , 336 200Produkter som søkes godkjent i flere av de 22 produkttypene som definert i vedlegg V.
Flere enn en brukerkategori2 , 336 200Søknader som krever egne eksponeringsvurderinger for flere brukergrupper (f.eks. privat bruk og profesjonell bruk)
Komparativ vurdering2 , 390 400Søknader behandlet i henhold til artikkel 23.
MRLs (Vurdering av akseptable restnivåer i mat)345 200Tillegg når det er nødvendig å fastsette grenseverdier for restnivåer i mat, fôr eller drikkevann. Søknader behandlet i henhold til artikkel 19 (1) punkt (e) og 19 (7).
2For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.
3For prosedyrer som gjelder gjensidig godkjenning settes gebyrene til 1/8.
 

Andre gebyrer

GebyrgrunnlagGebyr i krReferanse til regelverk
Parallell handelstillatelse18 100Søknader i henhold til artikkel 53
Godkjenning av samme produkt2 , 313 600Søknad iht. artikkel 17(2). Se egen kommisjonsforordning
Forskning og utvikling4 500Melding mottatt i henhold til artikkel 56(2)
Ønsker om konfidensiell behandling av informasjon1 100Pr. ønske om konfidensiell behandling av informasjon ut over det som følger av artikkel 67 (2)
Spesielle søknader om unntak «essensiell bruk» i 180 dager4 500Etter prosedyrene iht. artikkel 55 (1)
Midlertidig godkjenning2 , 345 200Søknader iht. artikkel 55 (2) Nye produkter med nytt aktivt stoff
2For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.
3For prosedyrer som gjelder gjensidig godkjenning settes gebyrene til 1/8.

B. Årsgebyr 

Årsgebyret består av et fast årlig beløp og et differensiert årlig beløp. Årsgebyret er knyttet til godkjente biocidprodukter på det norske markedet. Beregningsgrunnlaget for det differensierte årlige beløpet er innrapporterte omsetningsmengder fra foregående kalenderår registrert på den enkelte autorisasjonsholder i Produktregisteret samt produktets klassifisering og merking.

Årsgebyr etter biocidforskriften kreves årlig inn av Miljødirektoratet.

Produktene klassifiseres og merkes i henhold til biocidforordningens artikkel 69. For et produkt som tilhører flere fareklasser og merkes med flere symboler, vil strengeste farebetegnelse inngå i grunnlaget for beregningen av det differensierte årlige beløpet.

Det differensierte årlige beløpet (norske kroner) vil bli av følgende størrelse for de ulike kategorier av produkter:

Faste årsgebyrer produkter
Fast årsgebyr pr. godkjente produkt i kr1 500
Fast årsgebyr pr. godkjente produktfamilie i kr3 000
 
Tillegg, differensiert årlig produktgebyr1Omsetningsmengde biocidprodukt (kg)
Klassifisering og merking (farebetegnelse)0–100100–1 0001 000–10 000>10 000
Ikke merkepliktig1504001 1502 250
Helseskadelig/irriterende/etsende/ miljøskadelig4009502 8005 550
Meget giftig/giftig1 1002 8008 35016 700
1For produktfamilier vil tillegget i årsgebyret beregnes ut fra den totale omsetning i av produkter innen produktfamilien.

Vedlegg 2. Aktive stoffer som er godkjent for bruk i angitt(e) produkttype(r) 

Aktivt stoffCAS-nr.ProdukttypeFrist for søknad om produkt-
godkjenning1
Godkjennings-
vedtak2
Sulfuryl fluoride2699-79-881.1.20092006/140/EF
Diklofluanid1085-98-981.3.20092007/20/EF
Difetialon104653-34-1141.11.20092007/69/EF
Karbondioksid124-38-9141.11.20092007/70/EF
Klotianidin210880-92-581.2.20102008/15/EF
Etofenprox80844-07-181.2.20102008/16/EF
Karbondioksid124-38-9141.11.20092008/75/EF
Tiametoksam153719-23-481.7.20102008/77/EF
Propikonazol60207-90-181.4.20102008/78/EF
IPBC55406-53-681.7.20102008/79/EF
K-HDO66603-10-981.7.20102008/80/EF
Difenakum56073-07-5141.4.20102008/81/EF
Tiabendazol148-79-881.7.20102008/85/EF
Tebukonazol107534-96-381.4.20102008/86/EF
Sulfuryldifluorid2699-79-8181.7.20112009/84/EF
Kumatetralyl5836-29-3141.7.20112009/85/EF
Fenpropimorf67564-91-481.7.20112009/86/EF
Indoxakarb173584-44-61832009/87/EF
Thiakloprid111988-49-9832009/88/EF
Nitrogen7727-37-9181.9.20112009/89/EF
Dinatrium tetraborat, vannfritt1330-43-481.9.20112009/91/EF
Bromadiolon28772-56-7141.7.20112009/92/EF
Kloralose15879-93-3141.7.20112009/93/EF
Borsyre10043-35-381.9.20112009/94/EF
Aluminiumfosfid20859-73-8141.9.20112009/95/EF
Dinatriumoktaborat tetrahydrat12280-03-481.9.20112009/96/EF
Boroksid1303-86-281.9.20112009/98/EF
Klorfacinon3691-35-8141.7.20112009/99/EF
Flokumafen90035-08-8141.10.20112009/150/EF
Tolylfluanid731-27-181.10.20112009/151/EF
Akrolein107-02-81232010/5/EU
Magnesiumfosfid12057-74-8181.10.20112010/7/EU
Warfarin natrium129-06-6141.2.20122010/8/EU
Aluminiumfosfid20859-73-81830.9.20132010/9/EU
Brodifakum56073-10-0141.7.20112010/10/EU
Warfarin81-81-2141.2.20122010/11/EU
Dazomet533-74-481.8.20122010/50/EU
DEET134-62-3191.8.20122010/51/EU
Metoflutrin240494-71-7 og 240494-70-6181.5.20112010/71/EU
Spinosad168316-95-8181.11.20122010/72/EU
Karbondioksid124-38-9181.11.20102010/74/EU
Bifenthrin82657-04-381.2.20132011/10/EF
(Z,E)-Tetradeca-9,12-dienyl acetate (ZE-TDA)30507-70-1191.2.20132011/11/EF
Fenoxycarb72490-01-881.2.20132011/12/EF
Nonanoic acid112-05-0191.2.20132011/13/EF
DCOIT64359-81-581.7.20132011/66/EF
Abamectin (blanding av avermectin B1a og avermectin B1b)71751-41-2
B1a : 65195-55-3
B1b : 65195-56-4
181.7.20132011/67/EF
Imidacloprid138261-41-3181.7.20132011/69/EF
Kreosot8001-58-981.5.20132011/71/EF
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52181.10.20132011/78/EF
Fipronil120068-37-3181.10.20132011/79/EF
Lamda-cyhalotrin (Blanding)91465-08-6181.10.20132011/80/EF
Deltametrin52918-63-5181.10.20132011/81/EF
Kobberhydroksid20427-59-281.2.20142012/2/EF
Kobber (II)oksid1317-38-081.2.20142012/2/EF
Kobber(II)karbonat-kobber(II)hydroksid (1:1)12069-69-181.2.20142012/2/EF
Bendiokarb22781-23-3181.2.20142012/3/EF
Metylnonylketon112-12-9191.05.20142012/14/EU
Margosa-ekstrakt84696-25-3181.05.20142012/15/EU
Hydrogenklorid21.05.20142012/16/EU
Flufenoxuron101463-69-881.02.20142012/20/EU
DDA-karbon894406-76-9832012/22/EU
Cis-Tricos-9-ene27519-02-4191.10.20142012/38/EU
Dinatriumtetraborat41330-43-4, 12179-04-3, 1303-96-481.9.20112012/40/EU
Nonansyre112-05-021.10.20142012/41/EU
Hydrogencyanid, blåsyre74-90-88, 14, 181.10.20142012/42/EU
Tiametoksam153719-23-4181.02.20152013/03/EU
Didecyldimetylammoniumklorid7173-51-581.02.20152013/04/EU
Pyriproxyfen95737-68-1181.02.20152013/05/EU
Diflubenzuron35367-38-5181.02.20152013/06/EU
Alkyl (C12-16 )dimetylbensyl ammoniumklorid68424-85-181.02.20152013/07/EU
Klorfenapyr122453-73-081.05.20152013/27/EU
1R-transphenothrin26046-85-5, 26002-80-21831.08.20152013/41/EU
Maiskolbemel1401.02.20152013/44/EU
Cypermethrin52315-07-8801.06.2015(EU) nr. 945/2013
Propiconazol60207-90-1901.06.2015(EU) nr. 955/2013
Bromeddiksyre79-08-3401.07.2015(EU) nr. 1032/2013
Koppersulfatpentahydrat7758-99-8201.07.2015(EU) nr. 1033/2013
Aluminiumfosfid20859-73-82001.07.2015(EU) nr. 1034/2013
Bensosyre65-85-03,401.07.2015(EU) nr. 1035/2013
Etofenprox80844-07-11801.07.2015(EU) nr. 1036/2013
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat (IPBC)55406-53-6601.07.2015(EU) nr. 1037/2013
Tebukonazol107534-96-37, 1001.07.2015(EU) nr. 1038/2013
Nonansyre112-05-0201.07.2015(EU) nr. 1039/2013
Bis-(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)kobber;
(Cu-HDO)
312600-89-8801.09.20152014/89/EU
Dekansyre334-48-54, 18, 1901.09.20152014/90/EU
S-methopren65733-16-61801.09.20152014/91/EU
Zineb12122-67-72101.01.20162014/92/EU
Oktansyre124-07-24, 1801.09.20152014/93/EU
Jod
Polyvinyl-pyrrolidonjod
7553-56-2
25655-41-8
1,3,4,2201.09.20152014/94/EU
Laurinsyre143-07-71901.11.20152014/405/EU
Etylbutylacetyl-aminoproponiat52304-36-61901.11.20152014/406/EU
Transfluthrin118712-89-31801.11.20152014/407/EU
Silisiumdioksyd112926-00-81801.11.20152014/408/EU
DCOIT64359-81-52101.01.20162014/437/EU
Cyproconasol94361-06-5801.11.20152014/438/EU
Permetrin52645-53-18, 1801.05.2016(EU) nr. 1090/2014
Tralopyril122454-29-9213(EU) nr. 1091/2014
CO₂124-38-9153(EU) 2015/292
Alfacypermetrin67375-30-81801.07.2016(EU) 2015/405
Bti SA3A-1801.07.2016(EU) 2015/406
Propan-2-ol67-63-01, 2, 401.07.2016(EU) 2015/407
Dinotefuran165252-70-0183(EU) 2015/416
Bacillus sphaericus-1801.07.2016(EU) 2015/417
Tolylfluanid731-27-12101.07.2016(EU) 2015/419
Kobberpyrition14915-37-82101.10.2016(EU) 2015/984
Klotianidin210880-92-51801.10.2016(EU) 2015/985
Propikonazol60207-90-171.12.2016(EU) 2015/1609
Pythium oligandrum stamme M1Ikke relevant10*(EU) 2015/1610
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT)2682-20-4131.10.2016(EU) 2015/1726
5-Chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol (DCPP)3380-30-11, 2, 41.12.2016(EU) 2015/1727
IPBC55406-53-6131.12.2016(EU) 2015/1728
Kaliumsorbat24634-61-581.12.2016(EU) 2015/1729
Hydrogenperoksid7722-84-11, 2, 3, 4, 5, 61.2.2017(EU) 2015/1730
Medetomidin86347-14-021*(EU) 2015/1731
Folpet133-07-36*(EU) 2015/1757
Folpet133-07-37, 91.10.2016(EU) 2015/1758
Glutaraldehyd111-30-82, 3, 4, 6, 11, 121.10.2016(EU) 2015/1759
Formaldehyd frigitt fra N,N'- metylenbismorfolin (MBM)5625-90-16, 131.04.2017(EU) 2015/1981
Heksaflumuron86479-06-3181.04.2017(EU) 2015/1982
Bifenyl-2-ol90-43-71, 2, 4, 6, 1301.07.2017(EU) 2016/105
PHMB (1600; 1.8)27083-27-8401.07.2017(EU) 2016/124
PHMB (1600; 1.8)27083-27-82, 3, 1101.07.2017(EU) 2016/125
C(M)IT/MIT (3:1)55965-84-92, 4, 6, 11, 12, 1301.07.2017(EU) 2016/131
Pereddikksyre79-21-01, 2, 3, 4, 5, 601.10.2017(EU) 2016/672
N-cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin)66215-27-81801.01.2018(EU) 2016/1068
Aminer, N-C10-C16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre139734-65-92, 3, 401.01.2018(EU) 2016/1083
Bifenyl-2-ol90-43-7301.01.2018(EU) 2016/1084
Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06-301.01.2018(EU) 2016/1085
2-brom-2-(brommethyl) pentandinitril (DBDCB)35691-65-7601.01.2018(EU) 2016/1086
Tolylfluanid731-27-1701.01.2018(EU) 2016/1087
Kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre)7440-50-82101.01.2018(EU) 2016/1088
Dikobberoxid1317-39-12101.01.2018(EU) 2016/1089
Kobbertiocyanat1111-67-72101.01.2018(EU) 2016/1090
Didecylmetylpoly (oksyetyl) ammoniumpropionat94667-33-1801.01.2018(EU) 2016/1093
Granulert kobber7440-50-8801.01.2017(EU) 2016/1094
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serotype 3a3b, strain ABTS-351-1801.03.2017(EU) 2016/1929
Klorkresol59-50-71, 2, 3, 6, 901.05.2018(EU) 2016/1930
Klorkresol59-50-71301.05.2018(EU) 2016/1931
Kalsiummagnesiumoksid (brent dolomittkalk)37247-91-92, 301.05.2018(EU) 2016/1932
Kalsiummagnesium-tetrahydroksid (hydrert dolomittkalk)39445-23-32, 301.05.2018(EU) 2016/1933
Kokos-alkyltrimetyl-ammoniumklorid (ATMAC/TMAC)61789-18-2801.05.2018(EU) 2016/1934
Kalsiumdihydroksid (hydrert kalk)1305-62-02, 301.05.2018(EU) 2016/1935
Cyflutrin68359-37-51801.03.2018(EU) 2016/1937
Sitronsyre77-92-9201.03.2018(EU) 2016/1938
Kalsiumoksid (brent kalk)1305-78-82, 301.05.2018(EU) 2016/1936
Piperonylbutoksid51-03-61801.07.2018(EU) 2016/2288
Epsilon-MomfluortrinAlle isomerer:
609346-29-4
RTZ-isomer:
1065124-65-3
1801.07.2017(EU) 2016/2289
Pereddiksyre79-21-011, 1201.07.2018(EU) 2016/2290
L(+)melkesyre79-33-4101.07.2017(EU) 2016/2291
0Endret ved forskrifter 9 juli 2014 nr. 964, 5 nov 2014 nr. 1416, 22 april 2015 nr. 402, 18 mai 2015 nr. 520, 12 juni 2015 nr. 645, 1 nov 2015 nr. 1293, 12 des 2015 nr. 1562, 6 feb 2016 nr. 105, 30 april 2016 nr. 445, 24 sep 2016 nr. 1145, 4 feb 2017 nr. 139, 18 mars 2017 nr. 339.
1I tilfeller hvor et produkt inneholder flere aktive stoffer er fristen for søknad om produktgodkjenning lik søknadsfristen for det aktive stoffet i produktet som senest er oppført på EUs liste over godkjente stoffer, jf. biocidforordningen artikkel 9.2, jf. biocidforskriften § 1.
2Det enkelte produkt må være i samsvar med de vilkårene som fremgår av de aktuelle vedtakene om godkjenning, jf. forordningen artikkel 9.1a, jf. biocidforskriften § 1.
3Nytt aktivt stoff og derfor ingen frist for søknad om produktgodkjenning, men produktene må være godkjent før de kan markedsføres.
4Erstatter 2009/91/EF. 2 nye CAS-nr. legges til slik at det blir totalt 3 CAS-nr. under stoffnavn dinatrium tetraborat.
*Nytt aktivt stoff (eller nytt i denne produkttypen) og derfor ingen frist for søknad om produktgodkjenning, men produktene må være godkjent før de kan markedsføres.

Vedlegg 3. Aktive stoffer som ikke er godkjent for bruk i angitt(e) produkttype(r) 

Aktivt stoffCAS-nr.Produkttype(r)Forbudt å omsette og bruke etterKommisjons-
vedtak
Bis[1-cykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber312600-89-82122/08/20082007/565/EF
Maursyre64-18-61822/08/20082007/565/EF
Propan-2-ol67-63-01822/08/20082007/565/EF
L(+)-melkesyre79-33-41, 1322/08/20082007/565/EF
Antrakinon84-65-11922/08/20082007/565/EF
1,4-diklorbenzen106-46-718, 1922/08/20082007/565/EF
N-(2-etylheksyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimid113-48-41822/08/20082007/565/EF
Benzylbenzoat120-51-41922/08/20082007/565/EF
Malation121-75-51822/08/20082007/565/EF
Kaprylsyre124-07-21922/08/20082007/565/EF
Captan133-06-22122/08/20082007/565/EF
N-(triklormetyltio)ftalimid/folpet133-07-32122/08/20082007/565/EF
Ziram137-30-419, 2122/08/20082007/565/EF
Tiabendazol148-79-82122/08/20082007/565/EF
Diuron330-54-12122/08/20082007/565/EF
(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl- (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-
1-enyl)-cyklopropankarboksy (alle isomere; forhold:1:1:1:1:1:1:1:1)/alletrin
584-79-21822/08/20082007/565/EF
Sinksulfid1314-98-318, 2122/08/20082007/565/EF
Dinatriumtetraborat, vannfritt1330-43-41822/08/20082007/565/EF
Naftensyrer, kobbersalter1338-02-9822/08/20082007/565/EF
Klortalonil1897-45-62122/08/20082007/565/EF
Fluometuron2164-17-22122/08/20082007/565/EF
Klorpyrifos2921-88-21822/08/20082007/565/EF
Klorpyrifosmetyl5598-13-01822/08/20082007/565/EF
(R)-p-menta-1,8-dien/d-limonen5989-27-518, 1922/08/20082007/565/EF
Prometryn7287-19-62122/08/20082007/565/EF
Silikondioksid - amorf7631-86-916, 1922/08/20082007/565/EF
Beinolje/dyreolje (dippelsolje)8001-85-21922/08/20082007/565/EF
Rapsolje8002-13-91822/08/20082007/565/EF
Lignin9005-53-219, 2122/08/20082007/565/EF
Oksinkobber10380-28-6822/08/20082007/565/EF
Dinatriumoktaborat, tetrahydrat12280-03-41822/08/20082007/565/EF
Dodecylguanidinmonohydroklorid13590-97-116, 2122/08/20082007/565/EF
Foxim14816-18-31822/08/20082007/565/EF
Klortoluron15545-48-92122/08/20082007/565/EF
Metomyl16752-77-51822/08/20082007/565/EF
Dimetyloktadekyl[3-(trimetoksysilyl)propyl]ammoniumklorid27668-52-62122/08/20082007/565/EF
(S)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2- enyl(1R,3R)-2,2- dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksylat (bare 1R-trans, 1S-isomer)/S-bioalletrin28434-00-61822/08/20082007/565/EF
Bioresmetrin28434-01-71822/08/20082007/565/EF
O-etyl-O-[(2-isopropoksykarbonyl)-1-metyl]vinyl(etylamido)tiofosfat31218-83-41822/08/20082007/565/EF
Amitraz33089-61-11822/08/20082007/565/EF
3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea/isoproturon34123-59-618, 2122/08/20082007/565/EF
m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/permetrin52645-53-11922/08/20082007/565/EF
3-jod-2-propynylbutylkarbamat55406-53-61822/08/20082007/565/EF
Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin/Fenpropimorf67564-91-42122/08/20082007/565/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider68391-01-51622/08/20082007/565/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider68391-01-518, 19, 2122/08/20082007/565/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider68424-95-31622/08/20082007/565/EF
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetreolje85085-48-91922/08/20082007/565/EF
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroksy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfosin-6-oksid, natriumsalt85209-91-2122/08/20082007/565/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider85409-22-916, 18, 19, 2122/08/20082007/565/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider85409-23-016, 18, 19, 2122/08/20082007/565/EF
.alfa.-cyano-4-fluor-3-fenoksybenzyl-[1.alfa.(S*),3.alfa.]-( ± )-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat86560-93-21822/08/20082007/565/EF
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt89997-63-71922/08/20082007/565/EF
Einebær, Juniperus mexicana, ekstrakt91722-61-11922/08/20082007/565/EF
Lavendel, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandinolje91722-69-91822/08/20082007/565/EF
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid163269-30-52122/08/20082007/565/EF
Klormetyl-oktyldisulfid180128-56-72122/08/20082007/565/EF
Kaliumsalter av fettsyrer (C15-21)-1822/08/20082007/565/EF
(E)-2-oktadecenal51534-37-31922/08/20082007/565/EF
(E,Z)-2,13-oktadekadienal99577-57-81922/08/20082007/565/EF
S-Hydropren/etyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat65733-18-81822/08/20082007/565/EF
4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl)-5-(trifluormetyl)-1H- pyrrol-3-karbonitril/klorfenapyr122453-73-02122/08/20082007/565/EF
Guazatine triacetate115044-19-4802/09/20082007/597/EF
Formaldehyd50-00-011, 12, 1321/8/20092008/681/EF
2-(2-butoksyetoksy)etyl-6-propylpiperonyleter/piperonylbutoksid51-03-61921/8/20092008/681/EF
1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin77-48-52, 11, 1221/8/20092008/681/EF
Naftalen91-20-31921/8/20092008/681/EF
m-Kresol108-39-42, 321/8/20092008/681/EF
2,4-heksadiensyre/sorbinsyre110-44-1821/8/20092008/681/EF
Benzylbenzoat120-51-41821/8/20092008/681/EF
Benzotiazol-2-tiol149-30-42, 7, 9, 12, 1321/8/20092008/681/EF
2-hydroksy-4-isopropyl-2,4,6-cykloheptatrien-1-on499-44-51021/8/20092008/681/EF
Natriumbromid7647-15-64, 6, 1321/8/20092008/681/EF
Borsyre10043-35-31821/8/20092008/681/EF
Ammoniumbromid12124-97-92, 4, 621/8/20092008/681/EF
9-trikosen27519-02-41821/8/20092008/681/EF
3-fenoksybenzyl-2-(4-etoksyfenyl)-2-metylpropyleter/etofenprox80844-07-12, 321/8/20092008/681/EF
(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl(1R,3R)-2,2- dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksylat (blanding av 2 isomerer: 1RS 1:1)/bioalletrin/d-trans-alletrin-1821/8/20092008/681/EF
Spinosad: Gjæringsprodukt av mikroorganismer fra jorden som inneholder spinosyn A og spinosyn D-321/8/20092008/681/EF
Bis[1-cykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber312600-89-82,625/10/092008/809/EF
Bronopol52-51-71, 3, 4, 1325/10/092008/809/EF
Klorkresol59-50-7425/10/092008/809/EF
Maursyre64-18-61, 1325/10/092008/809/EF
Benzosyre65-85-01, 2, 625/10/092008/809/EF
Propan-2-ol67-63-03, 5, 625/10/092008/809/EF
Salisylsyre69-72-7625/10/092008/809/EF
Propan-1-ol71-23-8325/10/092008/809/EF
Sitronsyre77-92-92, 325/10/092008/809/EF
Symclosen87-90-1625/10/092008/809/EF
Klorxylenol88-04-01, 2, 3, 4, 5, 625/10/092008/809/EF
Diklorofen97-23-42, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
Triklorkarbanilid101-20-21, 2, 425/10/092008/809/EF
Glyoksal107-22-2625/10/092008/809/EF
2,4-heksadiensyre/sorbinsyre110-44-11, 2, 3, 4, 525/10/092008/809/EF
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin118-52-5225/10/092008/809/EF
Klorofen120-32-11, 4, 625/10/092008/809/EF
Benzylbenzoat120-51-4225/10/092008/809/EF
Benzetoniumklorid121-54-0125/10/092008/809/EF
Cetylpyridinklorid123-03-51, 3, 4, 525/10/092008/809/EF
Nitrometylidyntrimetanol126-11-42, 3, 6, 1325/10/092008/809/EF
Natriumtosylkloramid/kloramin T127-65-11, 625/10/092008/809/EF
Kaliumdimetylditiokarbamat128-03-02, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
Natriumdimetylditiokarbamat128-04-12, 3, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EF
Captan133-06-2625/10/092008/809/EF
Tiram137-26-82, 625/10/092008/809/EF
Ziram137-30-42, 625/10/092008/809/EF
Kaliummetylditiokarbamat137-41-7225/10/092008/809/EF
Metam-Na137-42-82, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
Dinatriumcyanditiokarbamat138-93-2225/10/092008/809/EF
1,3-bis(hydroksymetyl)urea140-95-42, 6, 1325/10/092008/809/EF
Nabam142-59-62, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
Tiabendazol148-79-8625/10/092008/809/EF
Diuron330-54-1625/10/092008/809/EF
Natriumbenzoat532-32-11, 2, 625/10/092008/809/EF
Hydroksyl-2-pyridon822-89-92, 6, 1325/10/092008/809/EF
2,6-dimetyl-1,3-dioksan-4-ylacetat828-00-22, 6, 1325/10/092008/809/EF
Tetradoniumbromid1119-97-7125/10/092008/809/EF
4,5-diklor-3H-1,2-ditiol-3-on1192-52-52, 625/10/092008/809/EF
Dinatriumtetraborat, vannfritt1330-43-41, 2, 1325/10/092008/809/EF
2,4-diklorbenzylalkohol1777-82-82, 6, 1325/10/092008/809/EF
Klortalonil1897-45-6625/10/092008/809/EF
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin2372-82-9125/10/092008/809/EF
2-metyl-2H-isotiazol-3-on2682-20-42, 425/10/092008/809/EF
Troclosennatrium, dihydrat51580-86-01, 625/10/092008/809/EF
Troclosennatrium2893-78-91, 625/10/092008/809/EF
Mecetroniumetylsulfat3006-10-8225/10/092008/809/EF
Bis(triklormetyl)sulfon3064-70-8625/10/092008/809/EF
(Etylendioksy)dimetanol3586-55-83, 425/10/092008/809/EF
Natrium-2.4,6-triklorofenolat3784-03-02, 3, 625/10/092008/809/EF
Pyridin-2-tiol 1-oksid, natriumsalt3811-73-2425/10/092008/809/EF
2,2',2'-(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol4719-04-42, 3, 425/10/092008/809/EF
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion5395-50-63, 425/10/092008/809/EF
Terbutylazin5915-41-3225/10/092008/809/EF
Metylenditiocyanat6317-18-66, 1325/10/092008/809/EF
1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion6440-58-0225/10/092008/809/EF
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzen7166-19-06, 1325/10/092008/809/EF
Didecyldimetylammoniumklorid7173-51-51325/10/092008/809/EF
Prometryn7287-19-66, 1325/10/092008/809/EF
Kalsiumdiheksa-2,4-dienoat7492-55-91, 3, 625/10/092008/809/EF
Jod7553-56-22, 4, 5, 625/10/092008/809/EF
Natriumhydrogensulfitt7631-90-51, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EF
Natriumklorid7647-14-5525/10/092008/809/EF
Ortofosforsyre7664-38-2425/10/092008/809/EF
Natriumhypo-kloritt7681-52-9625/10/092008/809/EF
Dinatriumdisulfitt7681-57-41, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EF
Kaliumpermanganat7722-64-7525/10/092008/809/EF
Natriumsulfitt7757-83-71, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EF
Natriumkloritt7758-19-22, 3, 4, 525/10/092008/809/EF
Natriumklorat7775-09-92, 525/10/092008/809/EF
Hvitløkekstrakt8008-99-93, 4, 5, 18, 1925/10/092008/809/EF
Borsyre10043-35-31, 2, 3, 6, 1325/10/092008/809/EF
Kaliumsulfitt10117-38-11, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EF
Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat]10187-52-72, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
2,2-dibrom-2-cyanoacetamid10222-01-21, 525/10/092008/809/EF
Karbendazim10605-21-76, 1325/10/092008/809/EF
Dinatriumoktaborat, tetrahydrat12280-03-41, 2, 3, 6, 1325/10/092008/809/EF
Sinkpyrition13463-41-71325/10/092008/809/EF
Dodecylguanidinmonohydroklorid13590-97-11, 225/10/092008/809/EF
Bromklorid13863-41-7225/10/092008/809/EF
(Benzyloksy)metanol14548-60-8225/10/092008/809/EF
Klortoluron15545-48-96, 1325/10/092008/809/EF
Natrium-p-klor-m-kresolat15733-22-9425/10/092008/809/EF
Dikaliumdisulfitt16731-55-81, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EF
D-glukonsyre, forbindelse med N,N′-bis(4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1)18472-51-04, 625/10/092008/809/EF
Benzoksoniumklorid19379-90-9125/10/092008/809/EF
p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen20018-09-11325/10/092008/809/EF
(Benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat21564-17-02, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat24634-61-51, 2, 3, 4, 525/10/092008/809/EF
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on26530-20-1425/10/092008/809/EF
Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion32718-18-63, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EF
3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea/isoproturon34123-59-66, 1325/10/092008/809/EF
1-[2-(allyloksy)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil35554-44-02, 4, 1325/10/092008/809/EF
2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril35691-65-71325/10/092008/809/EF
m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/ permetrin52645-53-12, 3, 525/10/092008/809/EF
1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol60207-90-11, 2, 4, 1325/10/092008/809/EF
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on64359-81-5625/10/092008/809/EF
Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin/ fenpropimorf67564-91-46, 1325/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider68391-01-55, 6, 1325/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider68424-85-16, 1325/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider68424-95-31325/10/092008/809/EF
Fettsyrer, kokos, reaksjonsprodukter med dietanolamin68440-04-0325/10/092008/809/EF
Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider70592-80-2125/10/092008/809/EF
Pentakalium-bis-(peroksymonosulfat)-bis-(sulfat)70693-62-8125/10/092008/809/EF
1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid70862-65-62, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
1-[1,3-bis(hydroksymetyl)-2,5-dioksoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetyl)urea / diazolidinylurea78491-02-86, 725/10/092008/809/EF
Magnesium-monoperoksyftalat-heksahydrat84665-66-73, 425/10/092008/809/EF
Tributyltetradecylfosfoniumklorid81741-28-82, 425/10/092008/809/EF
Tjæresyrer, polyalkylfenolfraksjon84989-05-92, 325/10/092008/809/EF
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetreolje85085-48-91, 2, 325/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider85409-22-95, 6, 1325/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider85409-23-05, 6, 1325/10/092008/809/EF
Urea, N,N′-bis(hydroksymetyl)-, reaksjonsprodukter med 2-(2-butoksyetoksy)etanol, etylenglykol og formaldehyd90604-54-92, 6, 1325/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-karboksyetyl)(2-hydroksyetyl)amino]etyl]amino]-2-oksoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroksider, indre salter100085-64-11, 2, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion89415-87-2225/10/092008/809/EF
Reaksjonsprodukter av: Glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin164907-72-61, 325/10/092008/809/EF
(C8-18)alkylbis(2-hydroksyetyl)ammonium-bis(2-etylhelsyl)fosfat; (C8-18)alkylbis(2-hydroksyetyl)ammonium-2-etylheksylhydrogenfosfat68132-19-4625/10/092008/809/EF
5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol3380-30-1625/10/092008/809/EF
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid163269-30-54, 6, 1325/10/092008/809/EF
Reaksjonsprodukter av diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)220444-73-56, 1325/10/092008/809/EF
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid/perestan-1, 525/10/092008/809/EF
Bis(3-aminopropyl)oktylamin86423-37-22, 3, 4, 1325/10/092008/809/EF
(E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin/klotianidin210880-92-5325/10/092008/809/EF
Bacillus sphaericus143447-72-7225/10/092008/809/EF
Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H14-2, 525/10/092008/809/EF
Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddisksyre139734-65-91, 6, 1325/10/092008/809/EF
Blanding av 1-fenoksypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-fenoksypropan (EINECS 224-027-4)-1, 2, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EF
Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS 220-239-6)55965-84-9325/10/092008/809/EF
Kaliumsalter av fettsyrer (C15-21)-225/10/092008/809/EF
Kvaternært ammoniumjodid308074-50-21, 2, 3, 4, 5, 625/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og umettet, talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller hydroksider)/BKC-6, 1325/10/092008/809/EF
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfater)/DDAC-6, 1325/10/092008/809/EF
Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat-325/10/092008/809/EF
Sølv-sink-aluminium-borfosfatglass/glassoksid, sølv- og sinkholdig398477-47-91, 625/10/092008/809/EF
(±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)imidazol/teknisk imazalil73790-28-02, 4, 1325/10/092008/809/EF
[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-
fenoksyfenyl)metyl-3-(2,2-dikloretenyl)-2,2-
diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksyl
at/alfa-cypermetrin
67375-30-8625/10/092008/809/EF
4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl)-5-(trifluormetyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril / klorfenapyr122453-73-06, 1325/10/092008/809/EF
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-kompleks/sølvzeolitt130328-18-6625/10/092008/809/EF
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-kompleks/sølvzeolitt130328-18-61325/10/092008/809/EF
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink-kompleks/sølvsinkzeolitt130328-20-01, 625/10/092008/809/EF
Guazatintriacetat115044-19-4225/10/092008/809/EF
Blanding av 5-hydroksymetoksymetyl-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 59720-42-2, 16,0 %) og 5-hydroksy-1-aza-3,7-diokaabicyklo(3.3.0)oktan (EINECS 229-457-6, 28,8 %), og 5-hydroksypoly[metylenoksy]metyl-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vann (50 %)-6, 1325/10/092008/809/EF
Kopolymer av 2-propenal og propan-1,2-diol191546-07-36, 7, 10, 1325/10/092008/809/EF
N,N,N′,N′-tetrametyletylendiamin-bis(2-kloretyl)eter kopolymer31075-24-82, 1325/10/092008/809/EF
Poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, propanoat (salt)94667-33-13, 6, 1325/10/092008/809/EF
Etanol64-17-5328/02/20102009/322/EF
N-(triklormetyltio)ftalimid/Folpet133-07-3628/02/20102009/322/EF
Fluometuron2164-17-26,1328/02/20102009/322/EF
Lignin9005-53-21,2,3,4,6,1328/02/20102009/322/EF
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid/Perestan-328/02/20102009/322/EF
N-didecyl-N-dipolyetoksiammoniumborat/ didecylpolyoksoetylammonium borat214710-34-62,6,1328/02/20102009/322/EF
Polyvinylpyrrolidon-jod25655-41-82,4,5,628/02/20102009/322/EF
Linalool78-70-61931/05/20102009/324/EF
Propoxur114-26-11831/05/20102009/324/EF
Fenitrotion122-14-51831/05/20102009/324/EF
Metylantranilat134-20-31931/05/20102009/324/EF
Okt-1-en-3-ol339-86-41931/05/20102009/324/EF
5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidin-2-on.alfa.- (4-trifluormetylstyryl)-alfa.-(4-trifluormetyl) cinnamylidenhydrazon/Hydrametylnon67485-29-41831/05/20102009/324/EF
Diazinon333-41-51803/03/20112010/71/EC
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-copper312600-89-811, 1209/02/20112010/72/EC
Cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt66603-10-91109/02/20112010/72/EC
Peroxyoctanoic acid33734-57-511, 1209/02/20112010/72/EC
Bronopol52-51-77, 1009/02/20112010/72/EC
Chlorocresol59-50-71009/02/20112010/72/EC
Formic acid64-18-6909/02/20112010/72/EC
Benzoic acid65-85-01109/02/20112010/72/EC
Propan-2-ol67-63-09, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Ethylene oxide75-21-82009/02/20112010/72/EC
2-chloroacetamide79-07-27, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EC
Glycollic acid79-14-11209/02/20112010/72/EC
L-(+)-lactic acid79-33-42009/02/20112010/72/EC
Symclosene87-90-17, 909/02/20112010/72/EC
Dichlorophen97-23-47, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Hexa-2,4-dienoic acid/Sorbic acid110-44-17, 9, 10,09/02/20112010/72/EC
Glutaral111-30-87, 9, 10, 2209/02/20112010/72/EC
2-Phenoxyethanol122-99-67, 10, 1109/02/20112010/72/EC
Cetylpyridinium chloride123-03-56, 7, 9, 2009/02/20112010/72/EC
Carbon dioxide124-38-915, 2009/02/20112010/72/EC
Nitromethylidynetrimethanol126-11-411, 1209/02/20112010/72/EC
Tosylchloramide sodium127-65-19, 1009/02/20112010/72/EC
Potassium dimethyldithiocarbamate128-03-01009/02/20112010/72/EC
Sodium dimethyldithiocarbamate128-04-11009/02/20112010/72/EC
Captan133-06-27, 9, 1009/02/20112010/72/EC
N-(trichloromethylthio)phthalimide/Folpet133-07-31009/02/20112010/72/EC
N,N-diethyl-m-toluamide134-62-32209/02/20112010/72/EC
Thiram137-26-87, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Ziram137-30-47, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Potassium methyldithiocarbamate137-41-79, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Metam-sodium137-42-812, 2009/02/20112010/72/EC
Disodium cyanodithiocarbamate138-93-29, 11, 1209/02/20112010/72/EC
1,3-bis(hydroxymethyl)urea140-95-49, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Nabam142-59-69, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Thiabendazole148-79-811, 12, 2009/02/20112010/72/EC
Dazomet533-74-47, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EC
Dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoro-N-(p-tolyl)methanesulphenamide / Tolylfluanid731-27-11009/02/20112010/72/EC
Hydroxyl-2-pyridone822-89-99, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate828-00-211, 1209/02/20112010/72/EC
Dichlofluanid1085-98-91009/02/20112010/72/EC
4,5-dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one1192-52-59, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Zinc sulphide1314-98-37, 9, 1009/02/20112010/72/EC
Disodium tetraborate, anhydrous1330-43-47, 9, 1009/02/20112010/72/EC
2,4-dichlorobenzyl alcohol1777-82-87, 9, 10, 1209/02/20112010/72/EC
Chlorothalonil1897-45-67, 9, 1009/02/20112010/72/EC
Fluometuron2164-17-27, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine2372-82-99, 1009/02/20112010/72/EC
2,2'-dithiobis[N-methylbenzamide]2527-58-47, 9, 1209/02/20112010/72/EC
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one2634-33-57, 10, 2209/02/20112010/72/EC
2-methyl-2H-isothiazol-3-one2682-20-47, 9, 10, 2209/02/20112010/72/EC
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate51580-86-0909/02/20112010/72/EC
Troclosene sodium2893-78-9909/02/20112010/72/EC
Bis(trichloromethyl) sulphone3064-70-89, 10, 11, 12, 2209/02/20112010/72/EC
(ethylenedioxy)dimethanol3586-55-8909/02/20112010/72/EC
Dipyrithione3696-28-4909/02/20112010/72/EC
Sodium 2,4,6-trichlorophenolate3784-03-0909/02/20112010/72/EC
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt3811-73-211, 1209/02/20112010/72/EC
Methenamine 3-chloroallylochloride4080-31-3909/02/20112010/72/EC
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol4719-04-4909/02/20112010/72/EC
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione5395-50-69, 1009/02/20112010/72/EC
N,N'-methylenebismorpholine5625-90-19, 1109/02/20112010/72/EC
Terbuthylazine5915-41-311, 1209/02/20112010/72/EC
(R)-p-mentha-1,8-diene5989-27-51209/02/20112010/72/EC
Methylene dithiocyanate6317-18-67, 9, 10, 11, 2209/02/20112010/72/EC
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione6440-58-01109/02/20112010/72/EC
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione6440-58-01209/02/20112010/72/EC
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzene7166-19-01109/02/20112010/72/EC
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzene7166-19-01209/02/20112010/72/EC
Didecyldimethylammonium chloride7173-51-57, 909/02/20112010/72/EC
Prometryn7287-19-67, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Sulphur dioxide7446-09-59, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EC
Calcium dihexa-2,4-dienoate7492-55-97, 9, 2009/02/20112010/72/EC
Iodine7553-56-27, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EC
Silicon dioxide - amorphous7631-86-92009/02/20112010/72/EC
Sodium hydrogensulphite7631-90-59, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EC
Sodium bromide7647-15-67, 909/02/20112010/72/EC
Disodium disulphite7681-57-49, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EC
7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole7747-35-511, 1209/02/20112010/72/EC
Sodium sulphite7757-83-79, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EC
Sodium chlorite7758-19-211, 12, 2009/02/20112010/72/EC
Sodium chlorate7775-09-911, 1209/02/20112010/72/EC
Lignin9005-53-27, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Boric acid10043-35-37, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Chlorine dioxide10049-04-42009/02/20112010/72/EC
Potassium sulphite10117-38-19, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EC
Sodium hydrogen 2,2'methylenebis[4-chlorophenolate]10187-52-77, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide10222-01-23, 7, 9, 1009/02/20112010/72/EC
Carbendazim10605-21-711, 1209/02/20112010/72/EC
Disodium octaborate tetrahydrate12280-03-47, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Trimagnesium diphosphide12057-74-82309/02/20112010/72/EC
Ammonium bromide12124-97-97, 909/02/20112010/72/EC
Hexaboron dizinc undecaoxide/Zinc borate12767-90-7909/02/20112010/72/EC
Dodecylguanidine monohydrochloride13590-97-17, 9, 10, 12, 2209/02/20112010/72/EC
Bromine chloride13863-41-71209/02/20112010/72/EC
(benzyloxy)methanol14548-60-89, 10, 1109/02/20112010/72/EC
Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper14915-37-8909/02/20112010/72/EC
Chlorotoluron15545-48-97, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Sodium p-chloro-m-cresolate15733-22-91009/02/20112010/72/EC
Dipotassium disulphite16731-55-89, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EC
Benzoxonium chloride19379-90-9909/02/20112010/72/EC
p-[(diiodomethyl)sulphonyl]toluene20018-09-11209/02/20112010/72/EC
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate21564-17-07, 10, 1109/02/20112010/72/EC
Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate24634-61-57, 9, 1009/02/20112010/72/EC
.alpha.,.alpha.',.alpha.''-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol25254-50-6909/02/20112010/72/EC
2-octyl-2H-isothiazol-3-one26530-20-11209/02/20112010/72/EC
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride27668-52-61009/02/20112010/72/EC
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine28159-98-0909/02/20112010/72/EC
Bromochloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione32718-18-6909/02/20112010/72/EC
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea/Isoproturon34123-59-69, 11, 1209/02/20112010/72/EC
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole/Imazalil35554-44-02009/02/20112010/72/EC
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile35691-65-77, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EC
4,4-dimethyloxazolidine51200-87-41109/02/20112010/72/EC
.alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Cypermethrin52315-07-8909/02/20112010/72/EC
m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Permethrin52645-53-12209/02/20112010/72/EC
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate55406-53-61109/02/20112010/72/EC
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)55566-30-8909/02/20112010/72/EC
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole / Propiconazole60207-90-110, 12, 2009/02/20112010/72/EC
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one64359-81-51209/02/20112010/72/EC
3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]/Oxazolidin66204-44-21009/02/20112010/72/EC
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine / Fenpropimorph67564-91-47, 9, 10, 1209/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides68391-01-57, 9, 1709/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides68424-85-17, 909/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorides68424-95-37, 9, 2209/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salts with 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide (1:1)68989-01-511, 1209/02/20112010/72/EC
Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate70161-44-3709/02/20112010/72/EC
Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)70693-62-811, 1209/02/20112010/72/EC
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride70862-65-67, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Tributyltetradecylphosphonium chloride81741-28-89, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides85409-22-97, 9, 1709/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides85409-23-0909/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides85409-23-01709/02/20112010/72/EC
Urea, N,N'-bis(hydroxymethyl)-, reaction products with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylene glycol and formaldehyde90604-54-911, 1209/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]coco alkyldimethyl, hydroxides, inner salts100085-64-17, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Mixture of: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium bis(2-ethylhexyl)phosphate;(C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium 2-ethylhexylhydrogenphosphate68132-19-47, 909/02/20112010/72/EC
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid128275-31-011, 1209/02/20112010/72/EC
Tetrachlorodecaoxide complex92047-76-2309/02/20112010/72/EC
cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride51229-78-89, 1209/02/20112010/72/EC
Thiamethoxam153719-23-4909/02/20112010/72/EC
5-chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol3380-30-1909/02/20112010/72/EC
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide163269-30-57, 1009/02/20112010/72/EC
Reaction product of dimethyl adipate, dimethyl glutarate, dimethyl succinate with hydrogen peroxide/Perestane-11, 1209/02/20112010/72/EC
Bis(3-aminopropyl)octylamine86423-37-211, 1209/02/20112010/72/EC
Amines, n-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid139734-65-97, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Mixture of 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) and 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)-10, 1109/02/20112010/72/EC
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 220-239-6)55965-84-97, 9, 1009/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium iodides308074-50-2709/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds (benzylalkyldimethyl (alkyl from C8-C22, saturated and unsaturated, tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or hydroxides)/BKC-709/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds (dialkyldimethyl (alkyl from C6-C18, saturated and unsaturated, and tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or methylsulphates)/DDAC-7, 909/02/20112010/72/EC
Quaternary ammonium compounds (benzylalkyldimethyl (alkyl from C8-C22, saturated and unsaturated, tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or hydroxides)/BKC-909/02/20112010/72/EC
Sodium lignosulfonate8061-51-61209/02/20112010/72/EC
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate422-570-31009/02/20112010/72/EC
[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2.2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate / alpha-Cypermethrin67375-30-8909/02/20112010/72/EC
4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile / Chlorfenapyr122453-73-07, 9, 10, 1209/02/20112010/72/EC
Aluminium sodium silicate-silver complex/Silver zeolite130328-18-6709/02/20112010/72/EC
Monohydro chloride of polymer of N,N'''-1,6-hexanediylbis[N'-cyanoguanidine] (EINECS 240-032-4) and hexamethylenediamine (EINECS 204-679-6)/Polyhexamethylene biguanide (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium monohydrochloride)27083-27-8/32289-58-012, 2209/02/20112010/72/EC
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediaminebis(2-chloroethyl)ether copolymer31075-24-89, 11, 1209/02/20112010/72/EC
N-Didecyl-N-dipolyethoxyammonium borate/ Didecylpolyoxethylammonium borate214710-34-69, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Poly(hexamethylenebiguanide)91403-50-81009/02/20112010/72/EC
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt)94667-33-19, 11, 1209/02/20112010/72/EC
Polymer of N-Methylmethanamine (EINECS 204-697-4 with (chloromethyl)oxirane (EINECS 203-439-8)/Polymeric quaternary ammonium chloride25988-97-01209/02/20112010/72/EC
Polyvinylpyrrolidone iodine25655-41-87, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EC
Formaldehyde50-00-04, 601/11/20112010/675/EU
Benzoic acid65-85-02001/11/20112010/675/EU
Sodium benzoate532-32-111, 2001/11/20112010/675/EU
2-butanone, peroxide1338-23-49, 2201/11/20112010/675/EU
Tolnaftate2398-96-1901/11/20112010/675/EU
Triclosan3380-34-5301/11/20112010/675/EU
Silicon dioxide - amorphous7631-86-9301/11/20112010/675/EU
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine28159-98-07, 1001/11/20112010/675/EU
Mixture of cis-and trans-p-menthane-3,8 diol/ Citriodiol42822-86-6201/11/20112010/675/EU
Formaldehyde50-00-01, 5, 9, 2301/07/20122011/391/EU
2-chloroacetamide79-07-23, 6, 1301/07/20122011/391/EU
Thiabendazole148-79-82, 1301/07/20122011/391/EU
2,2'-dithiobis(N-methylbenzamide)2527-58-41301/07/20122011/391/EU
Sulphur dioxide7446-09-51, 2, 5, 6, 1301/07/20122011/391/EU
Perestane-401/07/20122011/391/EU
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidinium chloride)374572-91-51, 5, 6, 1301/07/20122011/391/EU
Poly(hexamethylendiamine guanidinium chloride)57028-96-31, 5, 6, 1301/07/20122011/391/EU
Flufenoxuron101463-69-81801/08/20122012/77/EU
Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt66603-10-96, 7,9,10, 12, 1301/02/20132012/78/EU
Difenoksarsin-10-yloksid58-36-6901/02/20132012/78/EU
Glyoksal107-22-21201/02/20132012/78/EU
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin118-52-51201/02/20132012/78/EU
Natriumtosylkloramid127-65-11101/02/20132012/78/EU
Dinatriumtetraborat, vannfritt1330-43-41101/02/20132012/78/EU
Kobber7440-50-82, 4, 5, 1101/02/20132012/78/EU
Kobbersulfat7758-98-71, 401/02/20132012/78/EU
Kalsiumhypokloritt7778-54-3101/02/20132012/78/EU
Borsyre10043-35-32201/02/20132012/78/EU
Magnesiumfosfid12057-74-82001/02/20132012/78/EU
Kloralose15879-93-315, 2301/02/20132012/78/EU
Aluminiumfosfid20859-73-82001/02/20132012/78/EU
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion89415-87-21201/02/20132012/78/EU
Metylneodekanamid105726-67-81901/02/20132012/78/EU
Tetraklordekaoksidkompleks92047-76-2501/02/20132012/78/EU
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid163269-30-5901/02/20132012/78/EU
Oligo(2-(2-etoksy)-etoksyetyl-guanidiniumklorid)374572-91-52, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 2001/02/20132012/78/EU
Poly(heksametylendiamin-guanidiniumklorid)57028-96-32, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 2001/02/20132012/78/EU
Diklorvos62-73-71801/11/20122012/254/EU
Naled300-76-51801/11/20122012/257/EU
Bifenthrin82657-04-31801/05/20132012/728/EU
Glutaral111-30-8501/02/20142013/85/EU
4-(2-nitrobutyl)morpholin2224-44-4601/02/20142013/85/EU
4-(2-nitrobutyl)morpholin2224-44-41301/02/20142013/85/EU
N,N-(decan-1,10-diydi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis (octylammonium)diklorid70775-75-6101/02/20142013/85/EU
Salicylsyre69-72-7101/02/20142013/85/EU
Formaldehyd50-00-02001/07/20152013/204/EU
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O) diazeniumato(2-)]-kobber312600-89-87, 9, 1015.05.201512014/227/EU
Nonansyre112-05-01015.05.201512014/227/EU
Glutaral111-30-81, 1315.05.201512014/227/EU
Disølvoksid20667-12-31115.05.201512014/227/EU
4,4-demetyloxazolidin51200-87-46, 12, 1315.05.201512014/227/EU
2-butanon, peroksid1338-23-43, 615.05.201512014/227/EU
Polymer av formaldehyd og acrolein26781-23-7315.05.201512014/227/EU
Sølvklorid7783-90-63, 4, 5, 1315.05.201512014/227/EU
Furutre, ekstrakt94266-48-51015.05.201512014/227/EU
Triklosan3380-34-52, 7, 915.05.201512014/227/EU
2-phenoxyetanol122-00-6315.05.201512014/227/EU
Triflumuron64628-44-01828.9.20161(EU) 2015/1736
Cybutryn28159-98-02117.02.20171(EU) 2016/107
2-butanon, peroksid1338-23-41, 217.02.20171(EU) 2016/108
PHMB (1600; 1.8)27083-27-81, 6, 917.02.20171(EU) 2016/109
Triklosan3380-34-5117.02.20171(EU) 2016/110
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin (omdefinert iht. post 152)2118-52-51128.11.20171(EU) 2016/1950
Cetalkoniumklorid (se post 948)2122-18-91, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Benzyldimetyl(oktadecyl)ammoniumklorid (se post 948)2122-19-01, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Benzododeciniumklorid (se post 948)2139-07-11, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Miristalkoniumklorid (se post 948)2139-08-21, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Didecyldimetylammoniumbromid (se post 949)22390-68-31, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Dimetyldioktylammoniumklorid (se post 949)25538-94-31, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Benzyldodecyldimetylammonium bromid (se post 948)27281-04-11, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Silisiumdioksid - amorft7631-86-91828.11.20171(EU) 2016/1950
Kobbersulfat7758-98-7228.11.20171(EU) 2016/1950
p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen20018-09-1228.11.20171(EU) 2016/1950
Decyldimetyloktylammoniumklorid (se post 949)232426-11-21, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Benzyldimetyloleylammonium chloride (se post 948)237139-99-41, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
3-fenoksybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropankarboksylat (Permetrin)52645-53-1928.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkyldimetyl, klorider (se post 948)261789-71-71, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, dikokosalkyldimetyl, klorider (se post 949)261789-77-31, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, bis(hydrogenert talgalkyl)dimetyl, klorider (se post 949)261789-80-81, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 948)263449-41-21, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimetyl, klorider (se post 949)268391-06-01, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)268424-84-01, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)268989-00-41, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider70592-80-2228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 949)273398-64-81, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Dihydrogenbis[monoperoksyftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-) heksahydrat14915-85-4228.11.20171(EU) 2016/1950
Margosaekstrakt som ikke er fra kjerner av Azadirachta indica ekstrahert med vann og videre bearbeidet med organiske løsemidler og ikke fra kaldpresset olje fra kjerner av Azadirachta Indica ekstrahert med superkritisk karbondioksid84696-25-31828.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, bromider (se post 948)291080-29-41, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion (omdefinert iht. post 777)289415-87-21128.11.20171(EU) 2016/1950
1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol (tebukonazol)107534-96-3928.11.20171(EU) 2016/1950
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid (perestan)-228.11.20171(EU) 2016/1950
Alkyl-benzyl-dimetylammoniumklorid/benzalkoniumklorid (se post 948)28001-54-51, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfater) (DDAC)-1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser (alkyltrimetyl (alkyl fra C8-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfater) (TMAC)-828.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og umettet, talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller hydroksider) (BKC)-1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
3-fenoksybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)syklopropankarboksylat (d-fenotrin)188023-86-11828.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 671)2-1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 667)2-1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 725)2-1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 724)2-1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950
Sølv-sink-aluminium-boronfosfatglass/glassoksid, med sølv- og sinkinnhold398477-47-92, 7, 928.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 673)2-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950
Kvartære ammoniumforbindelser, kokosalkyltrimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 635)2-828.11.20171(EU) 2016/1950
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink kompleks/sølvsinkzeolitt130328-20-02, 7, 928.11.20171(EU) 2016/1950
(±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)imidazol (teknisk imazalil)73790-28-0328.11.20171(EU) 2016/1950
1Dato gitt i tabellen gjelder for omsetningsforbud. Bruk er forbudt 6 måneder etter denne dato.
2Henviser til post i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1062/2014.
0Endret ved forskrifter 9 juli 2014 nr. 964, 5 nov 2014 nr. 1416, 12 des 2015 nr. 1562, 30 april 2016 nr. 445, 4 feb 2017 nr. 139.

Rettsakter

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012), (forordning (EU) nr. 736/2013), (forordning (EU) nr. 837/2013) og (forordning (EU) nr. 334/2014), nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013), nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014), 12nna (beslutning 2014/492/EU), nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU), nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU), nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646), nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655), nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737), nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751), nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985), nr. 12nnw (beslutning EU (2016/903), nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904), nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174), nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175), nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013, forordning (EU) 2016/1802), nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411), nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135), nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943), nr. 14 (beslutning 2014/756/EU), nr. 15 (beslutning 2014/757/EU), nr. 16 (beslutning 2014/758/EU), nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678) slik Klima- og miljødepartementet tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

For å lese biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning om varigheten av stoffvurderingsprogrammet (EU) nr. 736/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning om endring av vedlegg III om informasjonskrav i forbindelse med godkjenning av biocidprodukter (EU) nr. 837/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning om endring av biocidforordningen (EU) nr. 334/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning om endringer av produktgodkjenninger (EU) nr. 354/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning om gebyrer og avgifter som skal betales til ECHA (EU) nr. 564/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning om fastsettelse av en prosedyre for endring av vedlegg I til biocidforordningen (EU) nr. 88/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2014 som erstatter forordning (EU) nr. 1451/2007 om biocidprogrammet (frister m.m.) se her: pdf.gif  

For å lese forordning som supplerer biocidforordningen når det gjelder regler for fornyelse av godkjenninger for biocidprodukter som omfattes av gjensidig godkjenning (EU) nr. 492/2014 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/397/EU om forlengelse av utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til biocidprodukter i produkttype 14 rottemidler se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/402/EU om begrensninger i godkjenninger av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/646 om bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som bringes i omsetning med dette formål, i henhold til artikkel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/655 om polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse, i henhold til artikkel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/1737 om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/1751 om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/1985 om et anti-virus lommetørkle impregnert med sitronsyre, i henhold til artikkel 3, stk. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/903 om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese beslutning (EU) 2016/904 om produkter brukt til hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

For å lese beslutning (EU) 2016/1174) om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/1175) om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidproduktsom inneholder spinosad, henvist av Storbritannia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter (EU) nr. 414/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/1802 om endring i forordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukt se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/411 om kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser, som blandes i malinger og lignende overflatebehandlingsmidler, i henhold til artikkel 3, stk 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/135 om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/1943 om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/756/EU om godkjenninger av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC og propikonazol med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/757/EU om begrensninger av godkjenning av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC med Danmark som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/758/EU om avvisning av tysk avslag om godkjenning av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder propikonazol, IPBC og tebukonazol med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/678 om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

0Endret ved forskrifter 9 juli 2014 nr. 964, 5 nov 2014 nr. 1416, 22 april 2015 nr. 402, 12 juni 2015 nr. 645, 26 sep 2015 nr. 1129, 12 des 2015 nr. 1562, 6 feb 2016 nr. 105, 30 april 2016 nr. 445, 24 sep 2016 nr. 1145, 3 des 2016 nr. 1432, 4 feb 2017 nr. 139.