Overgangsregler til lov 11. april 2014 nr. 12 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)

DatoFOR-2014-05-06-608
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
EndrerLOV-1988-06-10-40, LOV-2007-06-29-73
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-04-11-12 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort09.05.2014   kl. 15.10
KorttittelOvergangsregler til lov 2014:12, klagenemndbeh mv.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 6. mai 2014 med hjemmel i lov 11. april 2014 nr. 12 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) del IX nr. 2.

§ 1.Endringene i finansieringsvirksomhetsloven § 2-12b, § 4b-1 og § 4c-3, verdipapirhandelloven § 10-16a og verdipapirfondloven § 2-13 gjelder for klager som kommer inn til behandling til en klagenemnd fra og med 1. juli 2014.
§ 2.Endringene i eiendomsmeglingsloven § 3-2 og § 6-9 gjelder for oppdragsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2014.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.