Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/463/EU om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

DatoFOR-2014-06-24-863
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort27.06.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om gjennomføring av beslutning 2012/463/EU

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 24. juni 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ia (beslutning 2012/463/EU).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ia (kommisjonsbeslutning 2012/463/EU om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.

Beslutning 2012/463/EU

For å lese beslutning 2012/463/EU se her: pdf.gif