Forskrift om bygging av skip

DatoFOR-2014-07-01-1072
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 11
Ikrafttredelse15.09.2014
Sist endretFOR-2016-12-27-1884 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1992-09-15-695, FOR-1987-06-15-505
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§29, LOV-2007-02-16-9-§30, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort15.08.2014   kl. 16.00
Rettet27.01.2016 (oppdatert SOLAS-vedlegg)
KorttittelForskrift om bygging av skip

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 9, § 11, § 21, § 28a, § 29, § 30 og § 45 jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF), vedlegg XIII nr. 56cb (direktiv 2003/25/EF endret ved direktiv 2005/12/EF) og nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 5 sep 2014 nr. 1158, 19 des 2014 nr. 1853, 7 des 2015 nr. 1628, 18 des 2015 nr. 1769, 29 juni 2016 nr. 850, 27 des 2016 nr. 1884.
Rettelser: 27.01.2016 (oppdatert SOLAS-vedlegg).