Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

DatoFOR-2014-12-19-1890
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse19.12.2014 med virkning fra inntektsåret 2015
Sist endret
EndrerFOR-1999-11-19-1158
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-14-§10-44, LOV-1999-03-26-14-§10-48, LOV-1999-03-26-14-§10-49, LOV-1999-03-26-14-§10-80
Kunngjort12.01.2015   kl. 15.45
KorttittelEndr. i FSFIN forskrift til skatteloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-44, § 10-48, § 10-49 og § 10-80.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer: 

- - - 

II

Endringene under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Ved ikrafttredelse av endringene i § 10-48 gjelder følgende overgangsregler: 

Overgangsregel A:

Ektefeller som driver et ansvarlig selskap, kommandittselskap eller partrederi sammen og som i inntektsåret 2014 har vært lignet som selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, kan velge å videreføre en slik ligningsmåte i 2015 og 2016. Skal ektefellene lignes som selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak i senere inntektsår, må selskapet være slettet i Foretaksregisteret innen 1. januar 2017. 

Overgangsregel B:

To personer som driver deltakerlignet selskap sammen uten andre deltakere og som gifter seg etter 1. januar 2014, skal ikke ha endret ligningsmåte på grunn av ekteskapet når vilkårene i § 10-48-1 første ledd blir oppfylt innen 1. september 2015.