Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2014

DatoFOR-2015-01-22-53
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
IkrafttredelseInntektsåret 2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-3-23, LOV-1999-03-26-14-§18-3
Kunngjort23.01.2015   kl. 15.00
KorttittelVedtak om kraftpris ved interne leveranser 2014

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2015 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2014 settes til 27,474 øre/kWh, dvs. som 28,474 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.