Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2014 i henhold til forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

DatoFOR-2015-02-06-86
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-08-18-819-§5 jf LOV-1975-06-13-35-§3
Kunngjort06.02.2015   kl. 14.40
KorttittelNormrentesats for inntektsåret 2014

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2015 med hjemmel i forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd. 

For inntektsåret 2014 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 2,5 prosent.