Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2014 til bruk ved framføring av underskudd og friinntekt

DatoFOR-2015-02-06-87
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1993-04-30-316-§16 jf LOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5
Kunngjort06.02.2015   kl. 14.40
KorttittelRentesats for inntektsåret 2014 for petroleum

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2015 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16. 

For inntektsåret 2014 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved framføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 1,3 prosent.