Forskrift om godkjenning av annen utdanning i stedet for mesterutdanning

DatoFOR-2015-04-09-418
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse09.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-20-1160
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§6, LOV-1986-06-20-35-§1, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort30.04.2015   kl. 13.15
KorttittelForskrift om godkjenning av annen utdanning, mesterutdanning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mesterbrevnemnda 9. april 2015 med hjemmel i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6, jf. § 1, jf. forskrift 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven § 1.

I

1.Fritak kan gis for hele mesterutdanningen eller enkeltstående fagområder innen mesterutdanningen.
2.Ved vurdering av annen utdanning som kan gi fritak for mesterutdanning legges følgende kriterier til grunn:
a.Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
b.Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse og omfatte etablererkunnskap.
c.Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet.
3.Utdanningen må som hovedregel være gjennomført innen de siste 10 årene på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.

II

Forskrift om godkjenning av annen utdanning i stedet for mesterutdanning ble vedtatt i Mesterbrevnemnda 9. april 2015, og trer i kraft med umiddelbar virkning. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 2003 nr. 1160 om godkjenning av annen utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mestereksamener.