Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse

DatoFOR-2015-04-09-419
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse09.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-20-1160
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§6, LOV-1986-06-20-35-§1, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort30.04.2015   kl. 13.15
Rettet05.05.2015 (del I nr. 2)
KorttittelForskrift om søknad om mesterbrev, realkompetanse

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mesterbrevnemnda 9. april 2015 med hjemmel i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6, jf. § 1, jf. forskrift 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven § 1.

I

1.Ved søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse vurderes søkers realkompetanse opp mot hele mesterkvalifikasjonen.
2.I en realkompetansesøknad må det dokumenteres
a.fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i
b.minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve
c.minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar
d.oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget
3.Relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå i grunnlaget for den helhetlige vurderingen.
4.Dokumentasjonen skal være skriftlig og nøye spesifisert.

II

Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse ble vedtatt i Mesterbrevnemnda 9. april 2015, og trer i kraft med umiddelbar virkning. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 2003 nr. 1160 om godkjenning av annen utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mestereksamener.