Forskrift om plantevernmidler

DatoFOR-2015-05-06-455
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endretFOR-2017-04-07-472
EndrerFOR-2004-07-26-1138, FOR-1987-08-04-1157, FOR-1987-08-07-1158, FOR-2005-10-05-1114
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort08.05.2015   kl. 15.30
Rettet14.08.2015 (forordning (EF) nr. 1107/2009 artikkel 67 nr. 1 første ledd, språklig rettelse)
KorttittelForskrift om plantevernmidler

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. mai 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 17, § 21, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. I (direktiv 2009/128/EF) og vedlegg II kap. XV (forordning (EF) nr. 1107/2009 (som endret ved forordning (EU) nr. 518/2013), forordning (EU) nr. 540/2011 (sist endret ved forordning (EU) 2016/1978), forordning (EU) nr. 544/2011 (sist endret ved forordning (EU) nr. 283/2013 og forordning (EU) nr. 1136/2014), forordning (EU) nr. 545/2011 (sist endret ved forordning (EU) 284/2013), forordning (EU) nr. 546/2011, forordning (EU) nr. 547/2011, forordning (EU) nr. 942/2011, forordning (EU) nr. 943/2011, forordning (EU) nr. 1045/2011, forordning (EU) nr. 1078/2011, forordning (EU) nr. 1127/2011, forordning (EU) nr. 1372/2011, forordning (EU) nr. 1381/2011, forordning (EU) nr. 823/2012 (sist endret ved forordning (EU) nr. 460/2014), forordning (EU) nr. 578/2012, forordning (EU) nr. 686/2012 (sist endret ved forordning (EU) 2016/183), forordning (EU) nr. 844/2012, forordning (EU) nr. 108/2014, forordning (EU) nr. 116/2014, forordning (EU) 2015/707, forordning (EU) 2015/1191, forordning (EU) 2015/2046, forordning (EU) 2015/2082, forordning (EU) 2015/2083, forordning (EU) 2016/138, beslutning 2012/677/EU, beslutning 2012/480/EU, beslutning 2012/191/EU, beslutning 2012/363/EU, beslutning 2013/205/EU, beslutning 2013/38/EU, beslutning 2013/431/EU og beslutning 2014/289/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 juli 2015 nr. 877, 23 juli 2015 nr. 915, 28 sep 2015 nr. 1130, 4 nov 2015 nr. 1280, 14 des 2015 nr. 1632, 13 april 2016 nr. 371, 2 mai 2016 nr. 459, 12 juli 2016 nr. 927, 29 sep 2016 nr. 1162, 6 des 2016 nr. 1452, 14 feb 2017 nr. 184, 20 mars 2017 nr. 350, 7 april 2017 nr. 472.
Rettelser: 14.08.2015 (forordning (EF) nr. 1107/2009 artikkel 67 nr. 1 første ledd, språklig rettelse).