Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26

DatoFOR-2015-06-18-719
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse18.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-08-07-956
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321, FOR-1999-12-10-1273, FOR-2013-08-07-956-§4
Kunngjort25.06.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 18. juni 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1, § 9-1 og § 16-1, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321, delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273 og forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner § 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66ni (forordning (EU) 2015/640).

§ 1.Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66ni (forordning (EU) 2015/640) om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type drift og om endring av forordning (EU) nr. 965/2012, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard.

§ 3.Ansvarlig myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) 2015/640.

§ 4.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i § 1 kan overtredelsesgebyr ilegges, jf. luftfartsloven § 13a-5.

§ 5.Endring i andre forskrifter

Forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner § 1 skal endres slik: - - -

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger 

Se her for å lese engelsk versjon av forordning (EU) 2015/640: pdf.gif  

Se her for å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) 2015/640: pdf.gif