Forskrift om justering av markagrensen

DatoFOR-2015-09-04-1032
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse04.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-05-35-§2
Kunngjort08.09.2015   kl. 1500
KorttittelForskrift om justering av markagrensen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. september 2015 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 2. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Justering av markalovens geografiske virkeområde

Det geografiske virkeområdet for markaloven justeres følgende steder:

a)i Lier kommune: Bø og Gjellebekkstubben
b)i Lunner kommune: Nedre Sørli i Vestbygda og Monsrud
c)i Bærum kommune: Ila landsfengsel, området til gravlund mellom Dælimosen og Østernvannveien, Grorudenga, Trulsebråten, Kirkeby, Tobonn, Vensås, Aurevannsveien, Bærums verk, Engebråten og området ved Isi miljøpark
d)i Enebakk kommune: Østmarka golfklubb, Langen, Landskaug og gnr. 91 bnr. 36
e)i Lørenskog kommune: Feiringåsen
f)i Nittedal kommune: Aas gård ved Hakadal og ved Nittedal kirke
g)i Oslo kommune: Holmenkollen Leir
h)i Rælingen kommune: Blystadlia, Løvenstad, Kirkebyveien og Øgårdshøgda
i)i Skedsmo kommune: Lahaugmoen
j)i Ski kommune: Siggerud tettsted, Fiskestien, Lille Karlsrud, Skogstad/Sandvoll, Bondalsåsen/Vellumstadvika, Østre Solberg, Bøleråsen, Sagdalsbekken/Karlsrudbekken, Midtsjøvann, v/Bjerke Østre til golfbanen på Smerta, Smerta golfbane, Oppsandveien til Granerud skytebane, Granerud skytebane til Tomtervegen, krysset Siggerudveien/Vevelstadveien og barnehagen på Siggerud
k)i Hobøl kommune: Myrvoll, Burås, Kølabonn, Unås.

Virkeområde for markaloven er nærmere avgrenset som det fremgår av Klima- og miljødepartementets digitale kart «Markagrensen» datert 4. september 2015.

§ 2.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.

Kart

Bærum kommune 

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif

Enebakk kommune 

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif

Hobøl kommune 

pdf.gif

Lier kommune 

pdf.gif  

pdf.gif

Lunner 

pdf.gif  

pdf.gif

Lørenskog kommune 

pdf.gif

Nittedal kommune 

pdf.gif  

pdf.gif

Oslo kommune 

pdf.gif

Rælingen kommune 

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif

Skedsmo kommune 

pdf.gif

Ski kommune 

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif  

pdf.gif