Forskrift om grenselengdegebyr

DatoFOR-2015-11-10-1267
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-100-§7-3
Kunngjort10.11.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om grenselengdegebyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. november 2015 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) § 7-3.

§ 1.Grenselengdegebyr etter jordskifteloven § 7-3 er to ganger rettsgebyret pr. påbegynt 0,5 kilometer fastlagt grense.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.