Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2016

DatoFOR-2015-12-10-1461
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2014-12-17-1802-§10, LOV-1993-06-11-101-§7-26, LOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort15.12.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om avgiftssatser for bruk av Avinors lufthavner

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 10. desember 2015 med hjemmel i forskrift 17. desember 2014 nr. 1802 om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS § 10 tredje ledd, jf. lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-26 og § 16-1.
Endringer: Oppheves ved forskrift 18 okt 2016 nr. 1216 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle lufthavner drevet av Avinor AS.

§ 2.Avgifter 2016

Følgende avgifter skal gjelde:

Startavgift: NOK 64

Passasjeravgift: NOK 54

Passasjeravgift transfer utland: NOK 35

Sikkerhetsavgift: NOK 56.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.