Forskrift om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen

DatoFOR-2015-12-13-1669
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2015-12-14-1571, FOR-2010-01-14-21
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelTolltariffen 2016

Hjemmel: Fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet 13. desember 2015 med hjemmel i stortingsvedtak 14. desember 2015 nr. 1571 om toll for budsjettåret 2016 (kap. 5511 post 70 og 71), jf. delegeringsvedtak 14. januar 2010 nr. 21. 

For å lese tolltariffen 2016 se her: pdf.gif

Tolltariffen gjelder fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016.