Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2016

DatoFOR-2015-12-14-1478
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§8a, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§18, LOV-2008-06-06-37-§22, LOV-2008-06-06-37-§36, FOR-2009-12-22-1745-§5, FOR-2000-11-01-1701
Kunngjort16.12.2015   kl. 14.55
KorttittelForskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 8a, § 16, § 18, § 22 og § 36 og forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, jf. delegeringsvedtak 1. november 2000 nr. 1701.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å drive jakt på sel langs norskekysten uten tillatelse.

§ 2.Steinkobbe

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

FYLKEKVOTE
Østfold10
Vestfold15
Telemark10
Rogaland20
Sogn og Fjordane25
Møre og Romsdal25
Sør-Trøndelag15
Nordland185
Troms75
Finnmark75

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke.

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Sogn og Fjordane fylke.

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe ved Orskjærene utenfor Averøy i Møre og Romsdal fylke.

§ 3.Havert

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

FYLKEKVOTE
Lista til Stad60
Troms35
Finnmark115
§ 4.Ringsel

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 5.Grønlandssel

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

§ 6.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.