Forskrift om norsk farmakopé

DatoFOR-2015-12-15-1574
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-16-1680
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§5, FOR-1995-07-20-698, FOR-1995-06-08-521, FOR-1994-12-16-4659
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om norsk farmakopé

Hjemmel: Fastsatt av Statens legemiddelverk 15. desember 2015 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 5, forskrift 20. juli 1995 nr. 698 om legemidlers kvalitet, standarder m.m., jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521 og delegeringsvedtak 16. desember 1994 nr. 4659. 

Statens legemiddelverk godkjenner følgende som del av norsk farmakopé fra 1. januar 2016:

-Norske legemiddelstandarder 2016.0 (NLS 2016.0).

Fra 1. januar 2016 består gyldig norsk farmakopé av:

-European Pharmacopoeia 8th Edition 2014 (Ph. Eur. 8.0) med Supplement 8.1–8.6
-Norske legemiddelstandarder 2016.0.

European Pharmacopoeia 8th Edition, Supplement 8.7 trer i kraft 1. april 2016.

Samtidig erstattes NLS 2016.0 med oppdatert versjon, NLS 2016.1.

European Pharmacopoeia 8th Edition, Supplement 8.8 trer i kraft 1. juli 2016.

Samtidig erstattes NLS 2016.1 med oppdatert versjon, NLS 2016.2.

NLS 2016.0 - NLS 2016.2 opptar endringer til Ph. Eur. som følge av vedtak i Den europeiske farmakopékommisjon ved resolusjonene AP-CPH (14) 3 og 6 og AP-CPH (15) 1-2 og 4 fra Komiteen for legemidler og legemiddelbehandling.

Elektronisk versjon av Norske legemiddelstandarder publiseres på Statens legemiddelverks internettside, www.legemiddelverket.no, og bokutgivelsen er opphørt.

NLS 2016.0 vil foreligge i januar 2016.

Forskrift 15. desember 2015 nr. 1574 om norsk farmakopé opphever forskrift 16. desember 2014 nr. 1680 om norsk farmakopé.