Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

DatoFOR-2015-12-16-1773
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-01-930
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81, FOR-1983-07-08-1245, FOR-1993-06-11-785
Kunngjort30.12.2015   kl. 15.00
KorttittelEndr. i avfallsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 16. desember 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 31 jf. § 32, § 33, § 49, § 52a og § 81, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245 og delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32fa (direktiv 2012/19/EU).

I

I forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 1-1a skal lyde:

§ 1-1a. Produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall 

1. Varme- og kuldeutstyr

Som varme- og kuldeutstyr regnes for eksempel kjøleskap, frysere, utstyr til automatisert levering av kalde produkter, klimaanlegg, avfuktningsapparater, varmepumper, varmtvannsberedere, radiatorer som inneholder olje, annet varme- og kuldeutstyr som bruker andre væsker enn vann for varme- og kuldeutveksling og andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse. 

2. Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm²

Som skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm² regnes for eksempel skjermer, tv-apparater, elektriske og elektroniske fotorammer, monitorer, bærbare datamaskiner, elektriske og elektroniske lesebrett og andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse. 

3. Lyskilder

Som lyskilder regnes for eksempel glødelamper, kompakte lysstoffrør (sparepærer), lysstoffrør, høytrykkslamper, metallhalogenlamper, lavtrykkutsladningslamper, LED og andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse. 

4. Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50 cm

Som andre store produkter regnes for eksempel følgende produkter hvor et av de ytre målene er over 50 cm: vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, elektriske kokeapparater, elektriske komfyrer, lysarmatur, lyd- og bildeutstyr, musikkutstyr, veve- og strikkemaskiner, store datamaskiner og printere, kopiutstyr, elektrisk og elektronisk verktøy, leker, fritids- og sportsutstyr, salgsautomater, medisinsk utstyr, overvåkings- og kontrollinstrumenter, utstyr til produksjon av elektrisk strøm, apparater til automatisert levering av produkter og penger, solcellepanel, andre husholdningsapparater, annet it- og telekommunikasjonsutstyr, andre forbrukerprodukter og andre produkter og utstyr av lignende art. Produktgruppen inkluderer ikke produkter og utstyr som er omfattet av de andre produktgruppene. 

5. Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm

Som andre små produkter regnes for eksempel følgende produkter hvor et av de ytre målene er under 50 cm: lysarmatur, støvsugere, tepperensere, symaskiner, mikrobølgeovner, ventilasjonsutstyr, strykejern, brødristere, klokker, barbermaskiner, vekter, kalkulatorer, radioapparater, videokamera, hi-fi-utstyr, musikkinstrumenter, lyd- og bildeutstyr, leker, fritids- og sportsutstyr, røykvarslere, termostater, elektrisk og elektronisk verktøy, medisinsk utstyr, overvåkings- og kontrollinstrumenter, utstyr til produksjon av strøm, automatiske dispensere, apparater til automatisert levering av produkter, produkter med innebygd solcellepanel, andre husholdningsapparater, andre forbrukerprodukter og andre produkter og utstyr av lignende art. Produktgruppen inkluderer ikke produkter og utstyr som er omfattet av de andre produktgruppene.

a)Ioniske røykvarslere
b)andre små produkter. 

6. Mindre it- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm

Som mindre it- og telekommunikasjonsutstyr regnes for eksempel følgende produkter hvor et av de ytre målene er under 50 cm: mobiltelefoner, GPS-er, lommekalkulatorer, routere, datamaskiner, printere, telefoner og andre produkter og utstyr av lignende art. 

7. Stort industrielt utstyr

Som stort industrielt utstyr regnes for eksempel store stasjonære industrielle verktøy som vinsjer, store fastmonterte installasjoner som heiser og rulletrapper, industrielle maskiner som ikke er veikjørende, transformatorer, store elektromotorer og andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse. Produktgruppen inkluderer ikke produkter og utstyr som er omfattet av de andre produktgruppene. 

8. Store industrielle kabler

Som store kabler regnes for eksempel store isolerte elektriske ledere eller store kabler av lignende art. 

§ 1-18a første ledd skal lyde:

Returselskap skal årlig oppfylle følgende krav til gjenvinningsandeler for de enkelte produktgruppene:

a)For EE-avfall i produktgruppe 1 og 4 skal minst 85 % av avfallet gjenvinnes, hvorav minst 80 % av avfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.
b)For EE-avfall i produktgruppe 2 skal minst 80 % av avfallet gjenvinnes, hvorav minst 70 % av avfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.
c)For EE-avfall i produktgruppe 5 og 6 skal minst 75 % av avfallet gjenvinnes, hvorav minst 55 % av avfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.
d)For EE-avfall i produktgruppe 3 skal minst 80 % av EE-avfallet materialgjenvinnes. 

Kapittel 1 vedlegg 2 del C punkt 2.04 skal lyde:

2.04For hver region skal returselskapet samle inn en prosentandel av summen av den nasjonale innsamlingsforpliktelsen, jf. Hn i vedlegg 1 til dette kapittel, for alle produktgruppene, jf. § 1-1a, unntatt 7 og 8, multiplisert med regionens andel av befolkningen.

Landet er delt inn i disse regionene:
1. Finnmark, Troms, Nordland,
2. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,
3. Oppland, Hedmark,
4. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
5. Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder,
6. Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold.

For siste kalenderår skal denne prosentandelen være minimum 75 %. For de siste tre kalenderår skal prosentandelen være minimum 90 %.

I de første 12 månedene et returselskap er i drift reduseres kravet med 15 prosentpoeng.

Dersom returselskapet koordinerer innsamlingen med andre returselskap, må de koordinerende returselskapenes samlede forpliktelse oppfylles. Miljødirektoratet kan unnta returselskap som deltar i et koordinert samarbeid med andre returselskap fra dette kravet.
§ 1-143
 

Vedlegg 2 del C punkt 7.01, 7.02, 7.03 og 7.04 skal lyde:

7.01For EE-avfall i produktgruppe 1 og 4 skal minst 85 % av avfallet gjenvinnes, hvorav minst 80 % av avfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.§ 1-18a2
7.02For EE-avfall i produktgruppe 2 skal minst 80 % av avfallet gjenvinnes, hvorav minst 70 % av avfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.§ 1-18a2
7.03For EE-avfall i produktgruppe 5 og 6 skal minst 75 % av avfallet gjenvinnes, hvorav minst 55 % av avfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.§ 1-18a2
7.04For EE-avfall i produktgruppe 3 skal minst 80 % av EE-avfallet materialgjenvinnes.§ 1-18a2

II

Endringene trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.