Forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften

DatoFOR-2015-12-21-1807
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-12-21-1850
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2015-08-25-999-§53, LOV-2015-04-10-17-§1-7
Kunngjort04.01.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 21. desember 2015 med hjemmel i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften) § 53, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7.
Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1850.

§ 1.Utfyllende bestemmelser om forsikringsforetak

Forsikringsforetak skal følge bestemmelsene som fremgår av vedlegget, med de presiseringer som følger av annet ledd.

Eksponering mot regionale og lokale myndigheter som ikke omfattes av artikkel 85 i vedlegget og som ikke er ratet av et godkjent kredittvurderingsbyrå, skal behandles som eksponering i én risikoklasse høyere enn risikoklassen som følger av ratingen til den sentrale myndigheten i staten der myndighetene er hjemmehørende.

§ 2.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Vedlegg 

For å lese vedlegget se her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1850.