Forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR)

DatoFOR-2015-12-22-1841
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse31.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2014-08-22-1097-§8-10, LOV-2007-06-29-75-§9-15, LOV-2007-06-29-75-§9-15a, LOV-2007-06-29-75-§9-16, LOV-2007-06-29-75-§9-17 LOV-2015-04-10-17-§18-2, LOV-2015-04-10-17-§18-7
Kunngjort05.01.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om beregning av likvide eiendeler m.m. i LCR

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 22. desember 2015 med hjemmel i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) § 8-10.

§ 1.Likvide eiendeler

Eiendeler som angitt i tabell 1 kan inngå i likviditetsreserven etter avkortning av markedsverdien av eiendelene som angitt i tabellen.

§ 2.Utbetalinger

Utbetalinger i likviditetsreserven skal multipliseres med en uttaksfaktor som angitt i tabell 2.

§ 3.Innbetalinger

Innbetalinger i likviditetsreserven skal multipliseres med en inntaksfaktor som angitt i tabell 3.

§ 4.Unntak

Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak endre uttaks- og inntaksfaktorene som angitt i vedlegg til forskriften dersom særskilte forhold i enkeltforetak tilsier dette.

Finanstilsynet kan helt eller delvis gi unntak for foretak med en spesialisert forretningsmodell og enkelte innbetalinger fra kravet om at summen av innbetalinger maksimalt kan utgjøre 75 prosent av summen av utbetalinger.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 31. desember 2015.

Tabell 1.

Grunnlag for beregning av likvide eiendeler i LCR sf-20151222-1841-01-01.png

Tabell 2.

Grunnlag for beregning av utbetalinger i LCR sf-20151222-1841-02-01.png

Tabell 3.

Grunnlag for beregning av innbetalinger i LCR sf-20151222-1841-03-01.png