Forskrift om etablering av fleksible områder i 2016

DatoFOR-2016-01-04-15
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 1
Ikrafttredelse04.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§20, LOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1977-05-13-2-§14, FOR-2004-12-22-1878-§55
Kunngjort15.01.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om etablering av fleksible områder i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. januar 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 20, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 55.

§ 1.I tidsrommene fra og med 1. januar til og med 20. mars 2016 og fra og med 20. oktober til og med 31. desember 2016 etableres et fleksibelt område på Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. 70° 00′ N17° 28′ Ø (ved fiskerigrensen)
2. 70° 00′ N16° 28′ Ø
3. 70° 14′ N16° 58′ Ø
4. 70° 14′ N17° 56′ Ø (ved fiskerigrensen)
§ 2.I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 15. mai 2016 etableres et fleksibelt område på Moskenesgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. 68° 08′ N11° 52′ Ø
2. 68° 23′ N10° 52′ Ø
3. 68° 42′ N12° 17′ Ø
4. 68° 32′ N12° 46′ Ø
§ 3.I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 15. mai 2016 etableres et fleksibelt område på Røstbanken avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. 67° 00′ N11° 41′ Ø (ved fiskerigrensen)
2. 67° 00′ N10° 52′ Ø
3. 67° 30′ N10° 41′ Ø
4. 67° 53′ N11° 15′ Ø
5. 67° 53′ N12° 10,5′ Ø (ved fiskerigrensen)
§ 4.Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.