Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet

DatoFOR-2016-01-08-8
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 1
Ikrafttredelse15.04.2016
Sist endretFOR-2016-03-21-320 fra 15.04.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§19
Kunngjort08.01.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om beskyttelse av korallrev

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. januar 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 19. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 21 mars 2016 nr. 320.

§ 1.Formål

Forskriften skal beskytte representative korallrevområder mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivitet.

§ 2.Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske

Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen:

a)Sotbakken, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 70° 47,17′ E 18° 29,29′
2.N 70° 45,90′ E 18° 47,15′
3.N 70° 40,92′ E 18° 40,51′
4.N 70° 39,88′ E 18° 27,82′
5.N 70° 44,56′ E 18° 19,20′
b)Fugløyrevene, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 70° 20,23′ Ø 20° 27,81′
2.N 70° 18,55′ Ø 20° 29,41′
3.N 70° 17,73′ Ø 20° 33,71′
4.N 70° 18,52′ Ø 20° 37,70′
5.N 70° 21,79′ Ø 20° 45,00′
6.N 70° 22,34′ Ø 20° 42,26′
c)Røstrevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.67° 36,2′ N 009° 32,9′ Ø
2.67° 33,8′ N 009° 40,2′ Ø
3.67° 17,3′ N 008° 57,1′ Ø
4.67° 19,8′ N 008° 49,5′ Ø
d)Trænarevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 67° 01,20′ Ø 10° 46,20′
2.N 67° 01,20′ Ø 11° 21,00′
3.N 66° 51,60′ Ø 11° 19,80′
4.N 66° 51,60′ Ø 10° 46,20′
e)Iverryggen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 64° 55,0′ E 009° 02,0′
2.N 64° 55,0′ E 009° 30,0′
3.N 65° 10,0′ E 009° 30,0′
4.N 65° 10,0′ E 009° 20,0′
5.N 65° 06,0′ E 009° 08,0′
f)Sularevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 64° 18,0′ E 007° 53,0′
2.N 64° 10,5′ E 008° 17,0′
3.N 63° 52,5′ E 007° 51,5′
4.N 63° 56,0′ E 007° 40,0′
5.N 64° 09,5′ E 007° 40,0′
g)Storneset, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 63° 43,68′ E 5° 34,26′
2.N 63° 45,63′ E 5° 49,91′
3.N 63° 35,29′ E 5° 49,08′
h)Breisunddjupet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 62° 37,80′ Ø 05° 07,20′
2.N 62° 39,11′ Ø 05° 13,66′
3.N 62° 38,27′ Ø 05° 12,38′
4.N 62° 37,84′ Ø 05° 11,12′
5.N 62° 37,10′ Ø 05° 10,63′
6.N 62° 36,51′ Ø 05° 11,51′
7.N 62° 35,10′ Ø 05° 13,00′
8.N 62° 33,40′ Ø 05° 16,60′
9.N 62° 32,40′ Ø 05° 21,60′
10.N 62° 31,20′ Ø 05° 19,50′
11.N 62° 30,00′ Ø 05° 13,80′
12.N 62° 33,27′ Ø 05° 11,80′
i)Aktivneset, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 62° 32,23′ Ø 3° 18,30′
2.N 62° 37,69′ Ø 3° 20,42′
3.N 62° 41,07′ Ø 3° 37,11′
4.N 62° 35,52′ Ø 3° 47,01′
5.N 62° 34,87′ Ø 3° 46,08′
6.N 62° 34,62′ Ø 3° 44,68′
7.N 62° 34,55′ Ø 3° 42,13′
8.N 62° 34,11′ Ø 3° 40,09′
9.N 62° 32,46′ Ø 3° 37,12′
10.N 62° 30,47′ Ø 3° 36,28′
11.N 62° 28,19′ Ø 3° 30,62′.
§ 3.Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske, samt garn, line og teiner

Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen, samt garn, line og teiner:

a)Et område nordvest for Sørøya, Korallen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 70° 56,40′ Ø 22° 11,48′
2.N 70° 55,80′ Ø 22° 13,80′
3.N 70° 54,90′ Ø 22° 11,40′
4.N 70° 55,38′ Ø 22° 09,30′
b)Hola, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 69° 02,04′ E 14° 15,54′
2.N 68° 52,38′ E 14° 33,42′
3.N 68° 51,36′ E 14° 30,00′
4.N 68° 52,98′ E 14° 20,88′
5.N 68° 59,58′ E 14° 09,54′
c)Midtsundrevet i Sandsfjorden, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 59° 23,13′ Ø 6° 2,23′
2.N 59° 23,37′ Ø 6° 2,47′
3.N 59° 23,33′ Ø 6° 2,66′
4.N 59° 23,10′ Ø 6° 2,45′
d)Fjellknausene, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 59° 04,62′ Ø 10° 43,82′
2.N 59° 04,71′ Ø 10° 44,28′
3.N 59° 04,23′ Ø 10° 44,81′
4.N 59° 03,48′ Ø 10° 44,76′
5.N 59° 03,48′ Ø 10° 43,90′
6.N 59° 03,10′ Ø 10° 43,95′
e)Tisler, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.59° 00,15′ N 010° 57,20′ Ø
2.58° 59,70′ N 010° 57,20′ Ø
3.58° 59,25′ N 010° 59,10′ Ø
4.58° 59,85′ N 010° 59,10′ Ø
f)Rauerfjorden, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 59° 15,24′ Ø 10° 42,23′
2.N 59° 15,24′ Ø 10° 43,46′
3.N 59° 13,67′ Ø 10° 43,78′
4.N 59° 12,73′ Ø 10° 44,16′
5.N 59° 12,38′ Ø 10° 42,73′
6.N 59° 12,76′ Ø 10° 42,30′
g)Søndre Søster, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 59° 06,15′ Ø 10° 47,44′
2.N 59° 06,15′ Ø 10° 48,23′
3.N 59° 05,54′ Ø 10° 48,17′
4.N 59° 05,53′ Ø 10° 47,50′
5.N 59° 05,66′ Ø 10° 47,55′
6.N 59° 05,84′ Ø 10° 47,43′.
§ 4.Forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske, samt garn, line, teiner og all annen krokredskap

Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen, samt garn, line, teiner og all annen krokredskap:

a)Straumsneset i Langenuen, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 59° 56,52′ Ø 5° 27,90′
2.N 59° 56,62′ Ø 5° 28,19′
3.N 59° 56,30′ Ø 5° 28,87′
4.N 59° 56,17′ Ø 5° 28,64′
b)Nakken ved Huglo, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1.N 59° 49,87′ Ø 5° 33,14′
2.N 59° 50,11′ Ø 5° 33,79′
3.N 59° 49,75′ Ø 5° 33,95′
4.N 59° 49,62′ Ø 5° 33,48′.
§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, jf. § 64. Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 65. Overtredelsesgebyr kan gis i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59.

§ 6.Ikrafttredelse og endring av forskriften

Forskriften trer i kraft 15. april 2016.

Departementet kan endre denne forskriften.

0Endret ved forskrift 21 mars 2016 nr. 320 (i kraft 15 april 2016).