Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2015

DatoFOR-2016-01-26-60
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-14-§18-3, FOR-1999-11-19-1158-§18-3-23
Kunngjort26.01.2016   kl. 14.30
KorttittelVedtak om pris på kraft 2015

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2016 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23. 

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2015 settes til 28,198 øre/kWh, dvs. som 29,198 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.