Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2015 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt

DatoFOR-2016-02-04-95
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1993-04-30-316-§16, LOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5
Kunngjort05.02.2016   kl. 15.45
KorttittelRentesats for inntektsåret 2015 for petroleum

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 4. februar 2016 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16. 

For inntektsåret 2015 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 0,9 prosent.